Overheden blijven worstelen met IT

De landelijke overheid blijft problemen houden met de IT. De kwaliteit van de informatiebeveiliging is bij ministeries het afgelopen jaar slechter geworden zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Er zijn vooral problemen op het gebied van uitgaven aan IT en er is gebrek aan overzicht over de systemen. Niet alleen ministeries hebben problemen, ook bij provincies en gemeenten zijn de zaken niet altijd goed op orde, vreest de Rekenkamer.

Dat de beveiliging niet goed op orde is, is volgens de Rekenkamer een urgent probleem omdat juist digitale sabotage op dit moment een van de grootste bedreigingen is voor de nationale veiligheid. Het advies is dat er betere coördinatie komt en een duidelijk overzicht over alle systemen met eventuele knelpunten. Ook het beheer is een zorgenpost. Als digitale systemen niet of nauwelijks worden onderhouden, raken deze snel verouderd en kunnen werkzaamheden niet goed meer worden uitgevoerd.

Voor gemeenten en provinciale overheden geldt dat eventuele problemen niet zozeer gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid, maar ook hier drukt de ICT flink op de begroting.
Niet alleen de Rijksoverheid maar ook andere overheidsorganisaties dienen ervoor te zorgen dat er duidelijke overzichten komen van de systemen én dat op tijd wordt geïnvesteerd in updates en nieuwe programma’s. Alleen op die manier kunnen ambtenaren hun digitale werkzaamheden goed en veilig uitvoeren.

actueel
04-06-2019 09:06

Best bekeken

Johan Steenbakkers wint Gouden Koksmes

Johan Steenbakkers is de beste instellingskok van Nederland. De kok van het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven won deze titel tijdens het Nationaal Kampioenschap voor Instellingskoks 2006 op de vakbeurs Horecava. De jury kreeg een voorgerecht van gerookte paling voorgeschoteld. Daarna volgde als ...

(Brand)veiligheid in de zorgsector

De focus op verhoging van kwaliteit en veiligheid in de zorg wordt steeds scherper. Het moet veiliger voor cliënt en zorgverlener.Ook wil de overheid dat het aantal incidenten drastisch daalt. Dat vereist voor veel organisaties een andere werkwijze, soms ook een andere cultuur. Een optimale ...