Overheid heeft steeds meer schoonmakers in dienst

De rijksoverheid is met ruim 110.000 fte een van de grootste werkgevers van het land. Het afgelopen jaar steeg het aantal banen er met ruim duizend, een stijging van ongeveer een procent. Die stijging kwam voornamelijk doordat schoonmakers in dienst kwamen bij het rijk en er functies speciaal voor arbeidsgehandicapten werden gerealiseerd.

Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naast schoonmakers, werd een fors aantal ict-ers in dienst genomen. I in plaats van dat deze werden ingehuurd. Uit het rapport blijkt ook dat de man-vrouwverdeling bij het personeelsbestand van het rijk 55,1 versus 44,9 procent is. Ook de in- en uitstroomcijfers zijn redelijk evenwichtig wat betreft de man-vrouwverdeling: de instroom van vrouwen is 54,2 procent en de uitstroom van vrouwen is 45,1 procent. Wel zijn er meer oudere mannelijke en jongere vrouwelijke ambtenaren.

De gemiddelde ambtenaar is 47,5 jaar oud. Aan de top is het aantal vrouwen gestegen tot 34 procent. In totaal heeft het rijk in het jaar 2017 8.420 vacatures opengesteld, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral ict-medewerkers, economen, verpleegkundigen, bewaarders, inspecteurs en schoonmakers kwamen in dienst. Het aantal ingehuurde medewerkers daalde dan ook. In het afgelopen jaar gaf het rijk 0,3 procent van de personele uitgaven minder uit aan externe inhuur.

actueel
28-05-2018 17:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...