Overheid stopt met quotum arbeidsgehandicapten

De overheid verplicht zichzelf niet langer om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Het quotum arbeidsgehandicapten dat in dienst is bij de overheid wordt consequent niet gehaald. Marktpartijen halen het streefaantal wel. Om gezamenlijk de norm toch te halen, wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) de scheiding tussen markt en overheid opheffen.  

Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. In september zag zij af van het plan om arbeidsgehandicapten een lager loon te bieden. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen. 
Het genoemde streefgetal wordt gehaald door het bedrijfsleven, maar de overheid haalde het aantal jaar na jaar niet. De regels rondom registratie maken het overheden lastig om aan de norm te voldoen, zegt een woordvoerder van de minister.
Overheden kopen diensten in, zoals schoonmaakbedrijven, cateraars en bedrijven in de groenvoorziening. Dit zijn diensten waarin relatief veel arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. Deze tellen niet mee in de registratie van arbeidsgehandicapten voor de overheid, maar wel voor het bedrijfsleven.
De linkse oppositie vreest dat de overheid door de nieuwe opzet makkelijk wegkomt. Maar de nieuwe werkwijze ‘ontslaat overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden‘, schrijft de staatssecretaris.

actueel
29-11-2018 15:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...