Overheid stopt met quotum arbeidsgehandicapten

De overheid verplicht zichzelf niet langer om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Het quotum arbeidsgehandicapten dat in dienst is bij de overheid wordt consequent niet gehaald. Marktpartijen halen het streefaantal wel. Om gezamenlijk de norm toch te halen, wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) de scheiding tussen markt en overheid opheffen.  

Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. In september zag zij af van het plan om arbeidsgehandicapten een lager loon te bieden. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen. 
Het genoemde streefgetal wordt gehaald door het bedrijfsleven, maar de overheid haalde het aantal jaar na jaar niet. De regels rondom registratie maken het overheden lastig om aan de norm te voldoen, zegt een woordvoerder van de minister.
Overheden kopen diensten in, zoals schoonmaakbedrijven, cateraars en bedrijven in de groenvoorziening. Dit zijn diensten waarin relatief veel arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. Deze tellen niet mee in de registratie van arbeidsgehandicapten voor de overheid, maar wel voor het bedrijfsleven.
De linkse oppositie vreest dat de overheid door de nieuwe opzet makkelijk wegkomt. Maar de nieuwe werkwijze ‘ontslaat overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden‘, schrijft de staatssecretaris.

Schoonmaak
29-11-2018 15:11

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...