Pharmafiltersysteem Erasmus MC draait

Het Erasmus MC in Rotterdam loost geen medicijnen, medicijnresten, contrastvloeistoffen en andere milieubelastende stoffen meer. Dat is het resultaat van de ingebruikname van het Pharmafiltersysteem, dat in de nieuwbouw van het ziekenhuis is geplaatst en inmiddels op volle toeren draait.

Het Pharmafiltersysteem maakt het Erasmus MC het schoonste ziekenhuis van Nederland. Bovendien doet men hiermee in Rotterdam aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het
innovatieve systeem draagt bij aan een schoner milieu. In het ziekenhuis staan in totaal ruim 100 zogenaamde Tonto’s. Dat zijn vermalers, die het afval dat op een afdeling vrijkomt vermalen. Dit afval wordt via de interne rioolstelsels getransporteerd naar het nieuwe zuiveringssysteem, dat in de kelder staat opgesteld. Daar verwijdert
het Pharmafilter het vaste afval uit het afvalwater en maakt het afvalwater helemaal schoon. Via een vergistings- en ontwateringsstap wordt organisch afval als wegwerpmaterialen van bioplastics maar bijvoorbeeld ook etensresten en faeces omgezet in biogas. Dat leidt tot
minder afval én tot een meer hygiënische situatie voor zowel patiënten, medewerkers als de
omgeving van het ziekenhuis. Er wordt uitsluitend schoon water aan het oppervlaktewater
van Rotterdam teruggegeven. Daardoor kan het water op meerdere plekken worden
hergebruikt. 

actueel
16-04-2019 09:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...