Pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Metropoolregio Eindhoven is de honderdste aanvrager van expert ondersteuning bij klimaatgericht en circulair inkopen van contractvervoer. Met de overheidsinkoop de transitie stimuleren naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit wil de Rijksoverheid bereiken met haar programma.  

De Rijksoverheid kreeg 75 aanvragen voor ondersteuning bij maatschappelijk verantwoord inkopen van decentrale overheden. Vanuit de Rijksoverheidsorganisaties kwamen er 25 aanvragen. De snelheid waarmee dit aantal is bereikt, laat zien dat het programma 'Klimaatneutraal en circulair inkopen' leeft binnen de overheid. In het programma krijgen (de)centrale overheden praktische ondersteuning van experts om hun inkooptrajecten circulair en/of klimaatvriendelijker te maken. Experts helpen de overheden door concrete vragen te beantwoorden over het circulair maken van een inkooptraject. Daarnaast kunnen de aanvragers deelnemen aan leernetwerken, waar inkopers en beleidsmedewerkers onder begeleiding van experts meer leren over de praktische kant van klimaatneutraal en circulair inkopen. Zowel aan de pilots als aan de leernetwerken wordt gemeten door het RIVM; om te kijken welke besparing deze projecten opleveren wat betreft CO2 en grondstoffen. Omdat er ruimte was om ruim honderd pilots te ondersteunen, is aanvragen nog steeds mogelijk. Ongeveer tien extra pilots kunnen ondersteuning op maat krijgen bij het opzetten en uitvoeren van hun inkooptraject. De in totaal tien leernetwerken circulair en klimaatneutraal inkopen starten 2 en 3 juli. Er zijn inmiddels meer dan 250 aanmeldingen.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat via overheidsinkoop in 2015 en 2016 bijna 5Mton CO2 werd bespaard. Daarmee is overheidsinkoop een belangrijk instrument in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Het kabinet nodigt daarom alle overheden en publieke organisaties uit duurzaam in te kopen. Ter ondersteuning daarvan is in het regeerakkoord dit jaar vijf miljoen euro gereserveerd. Deze bijdrage uit de ‘klimaatenveloppe’ bekostigt het programma ‘transitiegericht inkopen; Klimaatneutraal en duurzaam inkopen’ en dus de ondersteuning van de 100 pilots. Deze impuls vanuit het kabinet is een volgende stap in het omzetten van beleid naar inkoop. Al meer dan 150 partijen zijn aangesloten bij het Manifest MVI, wat laat zien dat veel overheden al werken aan maatschappelijk verantwoord inkopen.

actueel
27-06-2018 14:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...