‘Pleiten voor maximum netto energieverbruik’

Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council is erop gericht de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te versnellen. Op deze manier wil men de Parijse klimaatdoelstellingen halen. Inmiddels zijn meer dan honderd partijen aangesloten. Vijf verschillende werkgroepen bekijken per gebouwfunctie hoe die versnelling kan worden gerealiseerd.

DGBC sprak met de voorzitters van de werkgroepen Kantoor, Onderwijs, Zorg, Logistiek en Retail. Centrale vraag: hoe realiseert uw werkgroep de Parijse klimaatdoelstellingen? Jaap van Rhijn, voorzitter van de Werkgroep Kantoren, wil de kantorenvoorraad snel Paris Proof maken. Daarom pleit hij voor een maximum netto energieverbruik en om nieuwe wetten die systeemblokkades opheffen. De werkgroep volgt twee lijnen om de Parijse klimaatdoelstellingen te halen.

,,Wij hebben ten eerste een duidelijk doel van 50 kilowattuur per vierkante meter. Dit is het maximale totale energieverbruik voor een vierkante meter kantoor. De tweede lijn is meer snelheid. Om dit te bewerkstelligen, willen we graag dat de wetgever een paar wetten aanneemt. Hiermee wordt de systeemblokkade van de zogenaamde ‘split incentive’ opgeheven en wordt het bewustzijn vergroot dat het om feitelijk energieverbruik draait en niet meer om labels.’’

De werkgroep wil dat de ‘Split Incentive’ op korte termijn wordt opgeheven. Van Rhijn: ,,Al decennia lang komen we niet verder met het huidige systeem, waarbij de eigenaar moet investeren in verduurzaming, terwijl de huurder hier profijt van heeft. Wat we van de wetgever verlangen is dat hij een wet aanneemt, zodat we voortaan in Nederland alleen nog maar gebouwen mogen huren, inclusief energielasten. Dit betekent dus energieverbruik en energiemanagement.’’

Volgens Van Rhijn zet dit de deur open voor grootschalige investeringen. Deze kosten de belastingbetaler niets en zorgen voor lagere administratieve lasten. ,,De wetgever moet er bovendien voor zorgen dat het energieverbruik per gebouw inzichtelijk is in het kadaster, zodat duidelijk is welk gebouw voldoet en in welk gebouw kan worden geïnvesteerd. Op deze manier hebben ook externe partijen de mogelijkheid iets te bedenken waarmee zij het energieverbruik naar beneden kunnen krijgen. Iemand klopt in zo’n geval spontaan aan met een businesscase. Zo ontstaat een nieuwe dynamiek om te investeren. En dat is eigenlijk de kern van wat we willen met Deltaplan Duurzame Renovatie.’’

 

actueel
12-04-2018 16:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...