Positief effect opgeruimd bureau op gezondheid

Uit onderzoek van de schoonmaakbrancheorganisatie VSR blijkt dat een opgeruimd bureau een positief effect heeft op de gezondheid van de werkplek. Dit betekent dus dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat deels zelf kunnen beïnvloeden. Ook dit jaar wil VSR onderzoek uit laten voeren naar het binnenklimaat in mimimaal veertig kantoorpanden.

De organisatie is hiervoor op zoek naar kantoorpanden waar op twee werkplekken metingen kunnen worden uitgevoerd: één meting bij een situatie clean desk en één meting waarbij er géén sprake is van clean desk. Daarnaast moeten de aan te leveren panden beschikken over mechanische ventilatie. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen

1.    Algemene rondgang door het gebouw

2.    Een meetpunt vaststellen door middel van visuele inspectie

3.    Bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie over een periode van minimaal 6 uur (loggen)

4.    Bepaling van de stofconcentratie (PM 2.5, PM 10) over een periode van maximaal twee uur (loggen)

5.    Bepaling van de microbiologische kwaliteit (1x omgevingslucht en 1x buitenlucht)

Van alle onderzochte werkplekken wordt een specifiek rapport gemaakt. Dit rapport wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de gebouweigenaar/-beheerder en aan het bedrijf dat het pand heeft aangedragen (bijvoorbeeld: schoonmaakleverancier of intermediair). Het rapport kan als managementinformatie dienen voor het schoonmaakbedrijf, de gebouweigenaar et cetera.

actueel
06-04-2018 11:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...