Praktische handvatten voor duurzaam inkoopproces

Op Europees niveau worden nieuwe ISO 20400 richtlijnen gepresenteerd, waarmee praktische handvatten worden geboden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Op nationaal niveau wordt het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI), dat in december 2016 is ondertekend, uitgewerkt in actieplannen en sluiten zich steeds meer leden aan bij dit initiatief.

In een blog kijkt Antoinette Vriend, kennispartner bij E-proQure, terug op een aantal opvallende inkoopzaken, dat het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd. ,,Elektronisch of digitaal aanbesteden is vanaf 1 juli 2017 verplicht voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt deze verplichting niet. In mei 2017 publiceert PIANOo een handreiking voor het recht- en doelmatig inzetten van de een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Vorig jaar was een jaar van veel discussie rond de rechtmatigheid van de DAS voor externe inhuur. We gaan zien hoe deze discussie in 2018 verder vorm en richting krijgt.’’ Volgens Vriend bereiden veel aanbestedende diensten zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per mei 2018, waarmee er één privacywet voor de hele Europese Unie komt. ,,Bovendien werd de opdracht Beter Aanbesteden van minister Kamp, die in november 2016 is gestart, op de valreep van 2017 afgerond. Matthijs Huizing presenteerde in een vertrouwelijk rapport Actieagenda Beter Aanbesteden 23 actiepunten om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Dit is nog maar een aantal van de vele ontwikkelingen op het inkoopvlak, dat ook in 2018 genoeg kansen en uitdagingen biedt.’’

actueel
30-01-2018 09:01

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...