Praktische handvatten voor duurzaam inkoopproces

Op Europees niveau worden nieuwe ISO 20400 richtlijnen gepresenteerd, waarmee praktische handvatten worden geboden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Op nationaal niveau wordt het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI), dat in december 2016 is ondertekend, uitgewerkt in actieplannen en sluiten zich steeds meer leden aan bij dit initiatief.

In een blog kijkt Antoinette Vriend, kennispartner bij E-proQure, terug op een aantal opvallende inkoopzaken, dat het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd. ,,Elektronisch of digitaal aanbesteden is vanaf 1 juli 2017 verplicht voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt deze verplichting niet. In mei 2017 publiceert PIANOo een handreiking voor het recht- en doelmatig inzetten van de een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Vorig jaar was een jaar van veel discussie rond de rechtmatigheid van de DAS voor externe inhuur. We gaan zien hoe deze discussie in 2018 verder vorm en richting krijgt.’’ Volgens Vriend bereiden veel aanbestedende diensten zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per mei 2018, waarmee er één privacywet voor de hele Europese Unie komt. ,,Bovendien werd de opdracht Beter Aanbesteden van minister Kamp, die in november 2016 is gestart, op de valreep van 2017 afgerond. Matthijs Huizing presenteerde in een vertrouwelijk rapport Actieagenda Beter Aanbesteden 23 actiepunten om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Dit is nog maar een aantal van de vele ontwikkelingen op het inkoopvlak, dat ook in 2018 genoeg kansen en uitdagingen biedt.’’

actueel
30-01-2018 09:01

Best bekeken

Introductie nieuwe luchtzuiverende en geurabsorberende folies

Fleetshield introduceert twee nieuwe folies voor binnenruimtes: een luchtzuiverende VOC Active folie en een geurabsorberende OLF Active folie met antibacteriële werking. De folies kunnen ook door uw eigen medewerkers worden aangebracht nadat zij hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij ...

Wie ga je verbazen?

Ruim op tijd kom ik aan bij de vergaderlocatie waar ik een klant voor een overleg ga ontmoeten. Behalve een koffiecorner zijn er ook werkplekken. Een groot reclamebord bij de ingang vertelt me ‘Uw kantoor is ónze lobby’, en belooft mij Print Service, Gratis Wifi én het ...