Praktische tips voor ‘Paris Proof’

Een kantoor dat jaarlijks niet meer dan 50 kWh/m2 verbruikt, mag zich in de ogen van het Deltaplan Duurzame Renovatie voorlopig een ‘Paris Proof’ kantoorgebouw noemen. Voor het totale energiegebruik, dus voor het gebouwgebonden en gebruikersdeel samen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zullen we de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch moeten verminderen.

Kantoren die gemiddeld niet meer dan 50 kWh per m2 per jaar gebruiken, stoten in 2050 geen CO2 meer uit op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Gebouwen die dat kunnen aantonen kunnen in de toekomst van de Dutch Green Building Council (DGBC) het predicaat ‘Paris Proof’ krijgen.”

Een meetlat is al ontwikkeld in de markt; kijk eens naar ‘De Nieuwe Norm’ van Kantoor vol Energie. In het kort De Nieuwe Norm:

-      energiegebruik van het kantoorvan 35 kWh/m2 per jaar.

-      gebruikersenergie gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar.

-      de Nieuwe Norm gaat uit van honderd procent duurzaam opgewekte energie.

Een kantoor dat aan De Nieuwe Norm voldoet, levert 15 kWh/m2 per jaar extra energie, zodat ook de gebruiksenergie is afgedekt. Immers, een energiezuinige gebruiker heeft aan 15 kWh/m2 per jaar voldoende en hoeft dus geen extra energie meer in te kopen. Zo faciliteert én stimuleert het kantoor de gebruiker om energieneutraal te werken.

Praktische handvaten die zijn ontwikkeld:

-      een gebouw waarin de processen die het de mens naar zijn de zin maken zo min mogelijk energie nodig hebben.

-      de zon binnenlaten voor licht en warmte;

-      de warmte binnenhouden, door goede isolatie en kierdichting;

-      de zonnewarmte buiten houden, voordat het binnen te warm wordt;

-      natuurlijk ventileren als het kan, balansventilatie als het moet, maar dan naar behoefte, stil en zeer energie zuinig;

-      verlichting met de zon als het kan, kunstlicht als het moet;

-      automatisering van processen met aandacht voor het energiegebruik en daarnaast efficiënter dan nu gangbaar.

actueel
24-05-2018 14:05

Best bekeken

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...

Boei uw gebouwen met nieuwe inspectiemethode

Kent u RgdBOEI® al? Dit is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. RgdBOEI® integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid en energieprestatie, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Een uitkomst voor de ...