Prestatielabel geeft geluiddemping vloerafwerking aan

Bij een zwevende dekvloer kan een extra demping vaak niet worden gerealiseerd worden. Het is namelijk gebleken dat als boven op een zwevende dekvloer nog een tweede geluiddempende laag wordt gelegd, de effecten niet altijd even goed uitpakken; er kan zelfs versterking van het geluid optreden. De geluiddemping die gerealiseerd kan worden is dus afhankelijk van de vloeropbouw.

Een prestatielabel dat duidelijk aangeeft hoe goed een product het geluid isoleert en in welke situatie, is dan ook een welkome ontwikkeling en kan foute toepassingen (en verwachtingen) voorkomen. De afspraken met betrekking tot het label zijn vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). NEN heeft deze NTA 5098 ‘Geluidlabeling van Producten van Vloerafwerking’ inmiddels gepubliceerd. Op de huidige markt voor ondervloerproducten worden twee verschillende aanduidingen gehanteerd:  ΔLlin en ΔLw. Beiden geven een verbetering van de contactgeluidisolatie aan bij toepassing van een ondervloer, in combinatie met vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN-ISO 10140-3. Maar de wijze waarop gemeten wordt, verschilt. In Europa wordt standaard gebruik gemaakt van de ΔLw-aanduiding. Bij deze aanduiding wordt het geluid gemeten binnen een frequentiebereik van 315 tot 2500 Hz. In Nederland wordt echter een breder frequentiegebied gebruikt, namelijk vanaf 100 Hz. Hier is voor gekozen om ook lage geluiden mee te nemen. Deze lage geluiden dringen namelijk vaak verder en harder door in een constructie. Het gevolg is dat de gemiddelde waarde van ΔLlin lager uitvalt dan van ΔLw. Voor de Nederlandse norm (NEN) geldt alleen de ΔLlin. Iemand die niet voldoende bekend is met dit onderscheid, kan in de veronderstelling zijn aan de 10 dB-eis te voldoen, maar in werkelijkheid deze niet halen. Dit probleem is door de komst van het sterrensysteem verholpen. Een product kan één tot vijf sterren krijgen. Op het label wordt de prestatie op zowel een betonnen als houten vloerconstructie weergegeven. Hierbij wordt vermeld bij welke ondervloer, vloerbedekking en vloerconstructie het product getest is. Een product met vijf sterren isoleert het best, een product met één ster isoleert nauwelijks. Hierbij vertegenwoordigt het aantal sterren een minimale ΔLlin: één ster geeft een minimale geluiddemping van 5 dB, twee sterren 7 dB, drie sterren 10 dB, vier sterren 15 dB en vijf sterren 20 dB. De afspraak is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van vloerbedekking en ondervloeren. Ook andere deskundigen, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben hier aan mee gewerkt. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten. Aangezien het om een recente ontwikkeling gaat, duurt het nog even voordat er producten op de markt zijn met het label.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...