Prestatielabel geeft geluiddemping vloerafwerking aan

Bij een zwevende dekvloer kan een extra demping vaak niet worden gerealiseerd worden. Het is namelijk gebleken dat als boven op een zwevende dekvloer nog een tweede geluiddempende laag wordt gelegd, de effecten niet altijd even goed uitpakken; er kan zelfs versterking van het geluid optreden. De geluiddemping die gerealiseerd kan worden is dus afhankelijk van de vloeropbouw.

Een prestatielabel dat duidelijk aangeeft hoe goed een product het geluid isoleert en in welke situatie, is dan ook een welkome ontwikkeling en kan foute toepassingen (en verwachtingen) voorkomen. De afspraken met betrekking tot het label zijn vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). NEN heeft deze NTA 5098 ‘Geluidlabeling van Producten van Vloerafwerking’ inmiddels gepubliceerd. Op de huidige markt voor ondervloerproducten worden twee verschillende aanduidingen gehanteerd:  ΔLlin en ΔLw. Beiden geven een verbetering van de contactgeluidisolatie aan bij toepassing van een ondervloer, in combinatie met vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN-ISO 10140-3. Maar de wijze waarop gemeten wordt, verschilt. In Europa wordt standaard gebruik gemaakt van de ΔLw-aanduiding. Bij deze aanduiding wordt het geluid gemeten binnen een frequentiebereik van 315 tot 2500 Hz. In Nederland wordt echter een breder frequentiegebied gebruikt, namelijk vanaf 100 Hz. Hier is voor gekozen om ook lage geluiden mee te nemen. Deze lage geluiden dringen namelijk vaak verder en harder door in een constructie. Het gevolg is dat de gemiddelde waarde van ΔLlin lager uitvalt dan van ΔLw. Voor de Nederlandse norm (NEN) geldt alleen de ΔLlin. Iemand die niet voldoende bekend is met dit onderscheid, kan in de veronderstelling zijn aan de 10 dB-eis te voldoen, maar in werkelijkheid deze niet halen. Dit probleem is door de komst van het sterrensysteem verholpen. Een product kan één tot vijf sterren krijgen. Op het label wordt de prestatie op zowel een betonnen als houten vloerconstructie weergegeven. Hierbij wordt vermeld bij welke ondervloer, vloerbedekking en vloerconstructie het product getest is. Een product met vijf sterren isoleert het best, een product met één ster isoleert nauwelijks. Hierbij vertegenwoordigt het aantal sterren een minimale ΔLlin: één ster geeft een minimale geluiddemping van 5 dB, twee sterren 7 dB, drie sterren 10 dB, vier sterren 15 dB en vijf sterren 20 dB. De afspraak is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van vloerbedekking en ondervloeren. Ook andere deskundigen, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben hier aan mee gewerkt. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten. Aangezien het om een recente ontwikkeling gaat, duurt het nog even voordat er producten op de markt zijn met het label.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...