Proefproject interflex test in Eindhoven

Een pilot van het innovatieproject van de EU, Interflex, gaat deze zomer plaats vinden op Strijp-S in Eindhoven. Binnen het onderzoek wordt gekeken of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dit wordt gedaan door een lokale markt te maken, waarbij elektrische auto’s of een centrale op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden.

De proef is de Nederlandse bijdrage aan het Europese project Interflex, waarin netbeheerder Enexis en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. De systemen en de lokale marktplaats worden gebouwd in samenwerking met de aggregators, Jedlix, Sympower en Croonwolter&dros.

De druk op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de komende jaren steeds groter. Dit komt enerzijds doordat we meer elektriciteit gebruiken, door de toename van elektrisch vervoer en het met warmtepompen verwarmen van huizen en kantoren. Anderzijds wordt er ook steeds meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens, die verspreid staan door heel Nederland. Bovendien is de hoeveelheid energie die deze bronnen opwekken sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor ontstaan er op bepaalde momenten bij veel wind en/of zon pieken in het aanbod van elektriciteit, terwijl er op andere momenten juist pieken in de vraag naar elektriciteit zijn.

Een hele uitdaging dus om het elektriciteitsnet in balans te houden. Om dit met het huidige elektriciteitsnet op te kunnen vangen, zijn er grofweg twee opties. Kostbare kabels met een hogere capaciteit in de grond leggen, een zogeheten netverzwaring, of op zoek gaan naar slimme alternatieven om deze verbruiks- en aanbodpieken te beperken. Met de Europese pilot Interflex wordt dit laatste in de praktijk getoetst.

Door mensen te stimuleren om hun energieverbruik te verplaatsen, bijvoorbeeld door ‘s nachts een auto slim op te laten laden, in plaats van overdag, kan de piekvraag naar elektriciteit beperkt worden. Bij de pilot gaat netbeheerder Enexis deze flexibiliteit niet op individueel niveau proberen te organiseren, maar gaat zij onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen. Deze partijen maken grootschalige afspraken met bijvoorbeeld bezitters van elektrische auto’s op welk tijdstip deze opgeladen kunnen worden.

Dit gebeurt via een app. De bedrijven kunnen via een lokale marktplaats bieden op een bepaalde flexibiliteitsvraag van de netbeheerder en daar een bepaald bedrag voor vragen. Ook wordt er een boete afgesproken die het bedrijf moet betalen, wanneer deze toch niet de gevraagde flexibiliteit kan leveren. Hierdoor kan de netbeheerder een afgewogen keuze maken hoe essentieel de gevraagde flexibiliteit is en welk bedrag zij bereid is daarvoor te betalen. Hierdoor kan zij de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten in een klap fors terugbrengen en kan het netwerk optimaal worden gebruikt worden.

 

actueel
16-04-2018 15:04

Best bekeken

Introductie nieuwe luchtzuiverende en geurabsorberende folies

Fleetshield introduceert twee nieuwe folies voor binnenruimtes: een luchtzuiverende VOC Active folie en een geurabsorberende OLF Active folie met antibacteriële werking. De folies kunnen ook door uw eigen medewerkers worden aangebracht nadat zij hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij ...

Wie ga je verbazen?

Ruim op tijd kom ik aan bij de vergaderlocatie waar ik een klant voor een overleg ga ontmoeten. Behalve een koffiecorner zijn er ook werkplekken. Een groot reclamebord bij de ingang vertelt me ‘Uw kantoor is ónze lobby’, en belooft mij Print Service, Gratis Wifi én het ...