Programma Circulaire Economie van kracht

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In dit programma staat onder andere welke stappen Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling tot stand te brengen. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te kunnen gebruiken.

Een instrument daarbij is de manier waarop we met afval omgaan. Dit is vastgelegd in het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP). Volgende maand loopt het huidige plan, LAP2, af. LAP3 treedt daarom per 28 december in werking en loopt door tot eind 2023. In het nieuwe plan staan regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking.

actueel
30-11-2017 11:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...