Programma Circulaire Economie van kracht

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In dit programma staat onder andere welke stappen Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling tot stand te brengen. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te kunnen gebruiken.

Een instrument daarbij is de manier waarop we met afval omgaan. Dit is vastgelegd in het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP). Volgende maand loopt het huidige plan, LAP2, af. LAP3 treedt daarom per 28 december in werking en loopt door tot eind 2023. In het nieuwe plan staan regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking.

actueel
30-11-2017 11:11

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...