Project moet voedselverspilling tegengaan

Een aantal bedrijven is onlangs, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een  project tegen voedselverspilling gestart. De afgelopen periode is geregistreerd wat en hoeveel is verspild bij de geserveerde lunches bij overleggen en bijeenkomsten. Wastewatchers heeft de data geanalyseerd en op basis hiervan drie aanbevelingen gedaan, die de bedrijven nu gaan toepassen. Weer drie maanden later kan het effect van deze aanpassingen worden gemeten.

Eén van de drie belangrijkste aspecten die voedselverspilling kunnen verklaren is het niet komen opdagen van gasten, terwijl hiervoor wel besteld is. Dit principe heet ‘no show’. De mate van no show heeft direct invloed op de mate van voedsel dat bij een banquetingpartij over blijft.  Uit de metingen blijkt dat op donderdagen er relatief meer no show is dan de rest van de week. Dit lijkt op een specifiek patroon. Achterhalen waarom dit zo is, kan helpen het op te lossen. Een reden kan zijn dat er op donderdag veel lunchbijeenkomsten zijn, en mensen zich dubbel opgeven, om pas op de dag zelf te beslissen waar ze heen gaan. Een lunch per mail of telefoon laten bevestigen op woensdag, kan een deel van de no show ondervangen.

Het aanbod per bezoeker komt vaak niet overeen met de verwachte afname. Het is bekend dat men per persoon zelden twee twee broodjes, kop soep en stuk handfruit eet, toch wordt dat meestal aangeboden. Cateraars moeten durven hiervan af te wijken en kunnen bijvoorbeeld extra broodjes gekoeld achter de hand houden. Opvallend was dat het verspillingspercentage van salade flink boven het gemiddelde ligt, zo’n 32 procent. Blijkbaar wordt er dus minder salade gegeten dan dat de meeste cateraars denken.

Ook profilering van de klant kan helpen om verspilling te voorkomen, ofwel: hoe meer je van de gast weet, hoe beter je het aanbod af kunt stemmen. Is het een boardmeeting? Dan is het de presentatie die telt. Bestaat de groep uit meer mannen of meer vrouwen? Vrouwen eten doorgaans wat minder en kiezen eerder voor salade. Iets verder doorvragen bij de opdrachtgever levert bruikbare informatie op die helpt om de juiste lunch op tafel te krijgen.

Met deze en de andere data gaan de deelnemers aan de slag. Over drie maanden wordt de balans opgemaakt en is het effect van de aanbevelingen inzichtelijk. Na een half jaar meten, kunnen de Wastewatchers vrij nauwkering inschatten wat de medewerkers van de betreffende bedrijven op welke dag van de week eten. Deelnemende bedrijven kunnen op basis van deze informatie een speciale lunch samenstellen en opnemen in het assortiment, met als resultaat tevreden medewerkers en minder verspilling.

actueel
15-05-2018 11:05

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...