Raadsleden krijgen geen koffie meer

Niet op de mobiele telefoon zitten, niet snoepen en vooral... geen koffie meer, tenzij de voorzitter daar toestemming voor geeft. Het zijn de nieuwe regels voor de raadsvergaderingen van de Arnhemse gemeenteraad. En daar is fikse kritiek op.  

De voorzitter (doorgaans is dat burgemeester Marcouch) en de griffier krijgen nog wel koffie uitgedeeld. Maar álle leden van de raad en het college van koffie of thee voorzien levert te veel overlast op tijdens de vergadering. En daarom mag dat niet langer, is te lezen in het nieuwe huisreglement. Ook snoepen of stil gebruikmaken van de mobiele telefoon mag niet, want 'dat draagt niet bij aan de wenselijke beeldvorming'. Dat de koffie straks alleen geschonken wordt voor de burgemeester en de griffier, stoot meerdere raadsleden tegen de borst. ‘Dit voorstel werkt op mijn lachspieren' zegt leider van de Arnhemse SP Gerrie Elfrink tegen de Gelderlander. Hij doelt dan vooral op de 'koffie-regel'. 'Papa mag wel, maar de kinderen niet. Dat is bevoogdend. Er is altijd ruimte voor verbetering', legt Elfrink uit, 'maar begin als voorzitter dan bij jezelf. Dat doet hij niet. Hij (burgemeester Marcouch) komt nu alleen met heel rare regels.' 

actueel
04-10-2018 14:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...