Rijk beloont branches voor steunen informatieplicht

De informatieplicht voor energiebesparing houdt in dat bedrijven voor 1 juli 2019 moeten doorgeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het Rijk is van plan om mkb-branches subsidie te geven om ervoor te zorgen dat alle bedrijven binnen een branche meewerken aan de informatieplicht.  

Dit meldt Stef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het plan om branches subsidie te geven komt voort uit de prestatieafspraken die het Rijk maakt met brancheorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De prestatieafspraken zijn bedoeld om de energiebesparing bij bedrijven een impuls te geven, dat is nodig om het doel uit het energieakkoord van 100 petajoule besparing in 2020 te halen. De prestatieafspraken met VNO-NCW en MKB-Nederland gaan over de implementatie van de informatieplicht binnen branches en bedrijfsverenigingen. Ook maakt het Rijk prestatieafspraken met de Vereniging van Gemeenten over de aansluiting van het toezicht op het registratiesysteem en het bevorderen van informatiegestuurde handhaving op energiebesparing bij bedrijven. Voor beide partijen wordt een bijdrageregeling opgesteld. Hierin krijgt MKB-Nederland 2 miljoen euro om de informatieplicht te communiceren naar het bedrijfsleven, terwijl bevoegd gezagen (gemeenten en provincies) voor het toezicht 3 miljoen euro krijgen.

actueel
05-11-2018 16:11

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...