Rijk beloont branches voor steunen informatieplicht

De informatieplicht voor energiebesparing houdt in dat bedrijven voor 1 juli 2019 moeten doorgeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het Rijk is van plan om mkb-branches subsidie te geven om ervoor te zorgen dat alle bedrijven binnen een branche meewerken aan de informatieplicht.  

Dit meldt Stef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het plan om branches subsidie te geven komt voort uit de prestatieafspraken die het Rijk maakt met brancheorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De prestatieafspraken zijn bedoeld om de energiebesparing bij bedrijven een impuls te geven, dat is nodig om het doel uit het energieakkoord van 100 petajoule besparing in 2020 te halen. De prestatieafspraken met VNO-NCW en MKB-Nederland gaan over de implementatie van de informatieplicht binnen branches en bedrijfsverenigingen. Ook maakt het Rijk prestatieafspraken met de Vereniging van Gemeenten over de aansluiting van het toezicht op het registratiesysteem en het bevorderen van informatiegestuurde handhaving op energiebesparing bij bedrijven. Voor beide partijen wordt een bijdrageregeling opgesteld. Hierin krijgt MKB-Nederland 2 miljoen euro om de informatieplicht te communiceren naar het bedrijfsleven, terwijl bevoegd gezagen (gemeenten en provincies) voor het toezicht 3 miljoen euro krijgen.

Energiebesparing
05-11-2018 16:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...