Rijk beloont branches voor steunen informatieplicht

De informatieplicht voor energiebesparing houdt in dat bedrijven voor 1 juli 2019 moeten doorgeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het Rijk is van plan om mkb-branches subsidie te geven om ervoor te zorgen dat alle bedrijven binnen een branche meewerken aan de informatieplicht.  

Dit meldt Stef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het plan om branches subsidie te geven komt voort uit de prestatieafspraken die het Rijk maakt met brancheorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De prestatieafspraken zijn bedoeld om de energiebesparing bij bedrijven een impuls te geven, dat is nodig om het doel uit het energieakkoord van 100 petajoule besparing in 2020 te halen. De prestatieafspraken met VNO-NCW en MKB-Nederland gaan over de implementatie van de informatieplicht binnen branches en bedrijfsverenigingen. Ook maakt het Rijk prestatieafspraken met de Vereniging van Gemeenten over de aansluiting van het toezicht op het registratiesysteem en het bevorderen van informatiegestuurde handhaving op energiebesparing bij bedrijven. Voor beide partijen wordt een bijdrageregeling opgesteld. Hierin krijgt MKB-Nederland 2 miljoen euro om de informatieplicht te communiceren naar het bedrijfsleven, terwijl bevoegd gezagen (gemeenten en provincies) voor het toezicht 3 miljoen euro krijgen.

actueel
05-11-2018 16:11

Best bekeken

Kiezen tussen Lean en Agile niet nodig

Er zijn significante verschillen tussen Lean en Agile. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze daarom lastig. Wanneer kies je voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...