Rijk haalt gestelde doelen energiebesparing

De gestelde doelen op het vlak van energiebesparing zijn in 2017 door het Rijk gehaald. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het energiegebruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met twaalf procent gedaald. De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het Rijk ging met negen procent omlaag. Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ICT hardware zit in de lift.  

Uit het rapport blijkt dat vijftig procent van de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Over de periode 2008-2017 is bovendien een energiereductie van veertig procent gerealiseerd. Het Rijk heeft veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen (de totale waarde van de inkoopuitgaven in 2017 was 10,2 miljard euro). Deze prestaties zijn nog niet voldoende om de doelstelling van het Rijk, om in 2030 klimaatneutraal te zijn, te realiseren. Twee belangrijke projecten om dat doel dichter bij te brengen zijn het EnergieRijk Den Haag en het Petaplan. Met EnergieRijk Den Haag wordt een fossielvrije warmtevoorziening voor alle kantoorgebouwen van het Rijk en de Gemeente Den Haag rondom het centraal station gerealiseerd. Met het Petaplan wil het Rijk nieuwe duurzame opwekkingscapaciteit op eigen grond realiseren. Een ander punt dat achterblijft is de verduurzaming van het wagenpark.  De voortgang blijft achter bij de ambitie om in 2020 twintig procent elektrische voertuigen te hebben in het wagenpark van het Rijk. Ook in 2017 was het streven om de rijkskantoorhuisvesting zoveel mogelijk te concentreren in gebouwen die voor langere tijd huisvesting bieden aan verschillende rijkspartijen. Er zijn acht panden verkocht en ten opzichte van 2016 zijn de huisvestingskosten met vijftien procent gedaald. In 2017 lanceerde het Rijk twaalf proeftuinen voor social return. Ook is er veel aandacht voor de lagere loonschalen. Ruim zevenhonderd schoonmaakmedewerkers traden in dienst van de Rijksoverheid, de Rijksbeveiligingsorganisatie is gegroeid naar 400 fte personeel en de interdepartementale Post- en Koeriersdiensten (IPKD) biedt nu aan ongeveer 140 medewerkers in lage loonschalen werk. De doelstellingen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn niet gehaald, waardoor een quotumregeling in werking is getreden. Over het algemeen is er meer sprake van integratie in de bedrijfsvoering.  Met name in de vorm van gezamenlijke huisvesting en het delen van faciliteiten. De generieke inkoop door het Rijk gebeurt gezamenlijk via categoriemanagement en gedeelde ICT-diensten ondersteunen het primaire proces van de organisaties binnen het Rijk.

actueel
11-06-2018 11:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...