Rijk investeerde €151 miljoen in energieonderzoek

In 2017 investeerde de rijksoverheid € 151 miljoen in energieonderzoek. Kennisinstituten en universiteiten kregen vorig jaar meer geld voor investeringen in energieonderzoek dan het jaar daarvoor. Ook bedrijven ontvingen meer geld dan in 2016.  

Opvallend is de stijging in investeringen voor onderzoek naar energieopslag en CO2-afvang en -opslag (CCS). De verdeling van de investeringen is verder als volgt: 41% ging naar onderzoek naar verbeterde en goedkopere productiemethoden uit hernieuwbare energiebronnen, 33% ging naar energiebesparing en ruim 10% ging naar onderzoek naar energieopslag en naar transmissie- en distributietechnieken.
Bij de innovatieactiviteit groeiden de investeringen in industrieel en fundamenteel onderzoek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was de grootste financier van energieonderzoek in Nederland.  

actueel
11-09-2018 14:09

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...