‘Rise of the platform’ tijdens masterclass

Tijdens de Masterclass Futureproof FM delen diverse experts hun kennis, inzichten en tips voor de thema’s: wend- en weerbaar FM, technologie, circulair en flexibel organiseren. Binnen Corporate Real Estate Management (CREM) en Future Proof Facility Management zien wij dat de beleving van de gebruiker, duurzaamheid en de servicebehoefte gebaat zijn bij data en de koppeling tussen gebouw en gebruiker.

Interessant, omdat er in de markt een ‘rise of the platform’ is, waarmee de gebouwgebruiker steeds beter ondersteund wordt en vastgoed beter gemanaged kan worden. Reden om op een rijtje te zetten wat een slim platform betekent voor dé thema’s die wij dagelijks tegenkomen. So, what’s in it for you?

Corporate Real Estate Management (CREM) en portefeuillebeheer

CREM is een aanpak om de vastgoedportefeuille zodanig te managen, dat de toegevoegde waarde voor het primaire proces optimaal is. Met inzicht in gebouwgebruik kan de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd worden op zowel strategisch, operationeel als tactisch niveau. Hoe intensief worden welke ruimten gebruikt? Is er een overschot aan bepaalde typen ruimte? Of is er een type ruimte dat steeds populairder wordt?

BI staat ook voor Building Intelligence

De technologie die nu al ingezet wordt bij gebouwen, van WiFi tot werkpleksensoren, genereert waardevolle data voor portefeuillebeheer. Een platform kan de juiste verzameling van informatie verzamelen. Maar daarmee is de vastgoedorganisatie nog niet geholpen. Met de ‘rise of the platform’ wordt Business Intelligence aan Building Intelligence gekoppeld.

Future Proof Facility Management

Facility management is pas future proof als het de vraag van nu én van straks kan beantwoorden. Uit het FMN marktonderzoek van 2017 blijkt dat inzet van technologie nu en straks de nummer 1 trend is in de facility markt. Met een platform worden medewerkersvoorkeuren inzichtelijk en kan de facility manager betekenis aan deze informatie geven.

Passend bij de vraag van de facility manager van nu

Door de losse facility managementsystemen (licht, av, catering, parkeren, locaties, lockers, et cetera) te verbinden aan één platform, kan de gebruiker hiervan profiteren. Zo kan een platform inzicht geven in wie waar is, reserveringen beheren en vrijgeven, locatie van (vrije) lockers communiceren en catering bestellen. Het platform heeft informatie beschikbaar over welke werkplekken gebruikt zijn en dus schoongemaakt moeten worden.

Thysia Kleijwegt, adviseur bij Twynstra Gudde: ,,Slim omgaan met data levert bij CREM en Future Proof FM dus waarde, die onmisbaar is geworden. De middelen zijn vaak al aanwezig, alleen het omzetten van de data naar kennis en passend management vragen nog aandacht. Als die stap genomen is kunnen de inzichten in data moeiteloos ingezet worden voor de veelbesproken thema’s beleving en duurzaamheid en voor de servicebehoefte.’’

Volgens Kleijwegt zijn de thema’s die dit jaar terugkomen op de agenda’s van organisaties met grote vastgoedportefeuilles, bij elkaar reden om niet meer zonder een slim platform te willen. ,,De waarde in het vastgoed wordt verhoogd door de mogelijkheden. Rekening houdend met beperkingen en nadelen willen ons juist richten op de kansen per organisatie om te vernieuwen, te verbinden en te versnellen met technologie.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...