Rotterdam gaat gemeentelijk wagenpark vergroenen

De gemeente Rotterdam wil in hoog tempo het gemeentelijk wagenpark vervangen door een duurzame variant. De Maasstad beschikt over 135 scooters, 487 auto’s, 309 pick-up trucks, 177 bestelbussen en 209 vrachtwagens.   

De gemeente heeft in een raadsbrief bekendgemaakt dat het wagenpark in hoog tempo vergroend moet worden. Nog dit jaar moet 35 procent van de personenauto’s elektrisch of op waterstof rijden en moet de helft hybride zijn. Binnen vijf jaar mag geen van de auto’s nog een belasting zijn voor het milieu, zo stelt de gemeente in de raadsbrief.
Het inruilen van de voertuigen voor een schonere variant gaat op basis van natuurlijk verloop: als een leasecontract afloopt, wordt gekozen voor een minder milieubelastend alternatief. Het vergroenen van het wagenpark kost geen extra geld, vertelt woordvoerder Anna Feiner aan Automotive. „De aanschafkosten van elektrische auto’s zijn iets hoger maar het onderhoud en de brandstof zijn goedkoper, waardoor de kosten min of meer gelijk zijn.”
Wat voorlopig nog niet vervangen wordt, zijn de trucks en vrachtwagens, die het vuilnis ophalen of zout strooien. Wel moeten deze op de synthetische brandstof GTL rijden, die veel minder roet uitstoot. Over vier jaar is hooguit de helft van dat zware materieel uitstootvrij, meldt de gemeente, die constateert dat er nog geen goede, betaalbare alternatieven voor vrachtwagens op de markt zijn.

Onderhoud
10-01-2019 09:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...