‘Schokkende’ werkomstandigheden schoonmakers UvA

Opnieuw is er aandacht gevraagd voor de werksituatie van de schoonmakers, die op de Universiteit van Amsterdam hun werkzaamheden uitvoeren. In een brandbrief, ondertekend door studenten, medewerkers en schoonmakers en gericht aan het College van Bestuur, wordt gesproken over ‘schokkend werkomstandigheden’.

De brief lijkt een direct gevolg van het feit dat eerdere kritiek op schoonmaakbedrijf Hago niet ter harte zou zijn genomen. ‘Hago heeft het afgelopen jaar laten zien dat het de situatie niet heeft kunnen verbeteren,’ hebben de briefschrijvers laten weten. De in de brief verwoorde kritiek richt zich op drie punten. Ten eerste zou de algehele werkdruk voor de schoonmakers ‘erg hoog’ zijn en worden er ‘onrealistische’ eisen gesteld. Als voorbeeld wordt het schoonmaken van de toiletten genoemd: soms negentig binnen vier uur. De schoonmakers ervaren bovendien nog eens extra werkdruk door de ‘dubbele aansturing’ die ze krijgen: enerzijds hebben ze te maken met leidinggevenden van Hago, die de werkroosters opstellen; anderzijds ‘worden ze tijdens hun ingeroosterde werkzaamheden vaak weggehaald door medewerkers van Facility Services om ergens anders te werken’. Dan is er nog het ziektebeleid van Hago. Dit zou niet toereikend zijn. Bij ziekte wordt een schoonmaker ‘niet vervangen’. Gezondheidsproblemen zouden sowieso niet serieus worden genomen. Zo zouden doktersverklaringen worden genegeerd. Ook zou sprake zijn van vriendjespolitiek. ‘De ene medewerker krijgt van een leidinggevende meer uren voor hetzelfde werk toebedeeld dan de andere.’ De briefschrijvers vinden dat het College van Bestuur in gesprek moet gaan met de schoonmakers en dringen bovendien aan op werkdrukmetingen. Ook komen ze met een suggestie om de problemen rond Hago in een keer op te lossen: de schoonmakers gewoon in dienst nemen van de UvA. Het College van Bestuur bereidt momenteel een reactie voor. In 2016 was er ook al eens een protest; maar daar s geen gehoor aan gegeven.  

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...