Scholen zonder aardgas krijgen subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met proefprojecten een breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijze ontwikkelen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten en scholen subsidie aanvragen voor de proefprojecten. Er is € 3,5 miljoen gereserveerd voor tien projecten (€ 350.000 per school).  

De resterende € 1,5 miljoen is bestemd voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. Waarom voor deze aanpak met tien proefprojecten is gekozen, is niet helder. Er bestaan al meerdere voorbeelden van gasloze scholen. Op social media werd niet erg enthousiast op het bericht gereageerd. ‘Wij willen alle scholen in onze gemeenten gasloos maken’, was één van de reacties.

Veel gemeenten voeren een actief energie- en klimaatbeleid en hebben dit beleid vertaald naar scholen. Het gaat nu om de concrete uitvoering. Van belang daarbij is het vastgoedmanagement verder te professionaliseren en meer te sturen op relevante data voor energie en klimaat. Hier wordt in de sector zelf hard aan gewerkt. Het is echter vooral op scholen in krimpgebieden lastig uit te leggen waarom in gebouwen wordt geïnvesteerd, terwijl het aantal kinderen afneemt en onderwijspersoneel moet worden ontslagen.

Mede hierom pleiten scholen en gemeenten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen, waarbij eerst naar de totale maatschappelijke vastgoedportefeuille en de eigen mogelijkheden wordt gekeken en vervolgens wordt bepaald wat aanvullend nodig is. Via de VNG/Bouwstenen-enquête wordt geïnventariseerd waar gemeenten nu staan. Veel gemeenten hebben deze enquête al ingevuld.

actueel
12-07-2018 10:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...