Scholen zonder aardgas krijgen subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met proefprojecten een breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijze ontwikkelen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten en scholen subsidie aanvragen voor de proefprojecten. Er is € 3,5 miljoen gereserveerd voor tien projecten (€ 350.000 per school).  

De resterende € 1,5 miljoen is bestemd voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. Waarom voor deze aanpak met tien proefprojecten is gekozen, is niet helder. Er bestaan al meerdere voorbeelden van gasloze scholen. Op social media werd niet erg enthousiast op het bericht gereageerd. ‘Wij willen alle scholen in onze gemeenten gasloos maken’, was één van de reacties.

Veel gemeenten voeren een actief energie- en klimaatbeleid en hebben dit beleid vertaald naar scholen. Het gaat nu om de concrete uitvoering. Van belang daarbij is het vastgoedmanagement verder te professionaliseren en meer te sturen op relevante data voor energie en klimaat. Hier wordt in de sector zelf hard aan gewerkt. Het is echter vooral op scholen in krimpgebieden lastig uit te leggen waarom in gebouwen wordt geïnvesteerd, terwijl het aantal kinderen afneemt en onderwijspersoneel moet worden ontslagen.

Mede hierom pleiten scholen en gemeenten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen, waarbij eerst naar de totale maatschappelijke vastgoedportefeuille en de eigen mogelijkheden wordt gekeken en vervolgens wordt bepaald wat aanvullend nodig is. Via de VNG/Bouwstenen-enquête wordt geïnventariseerd waar gemeenten nu staan. Veel gemeenten hebben deze enquête al ingevuld.

actueel
12-07-2018 10:07

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...