School vol Energie maakt balans op voor schoolbesturen

Vier consortia, van ontwerp- en bouwpartijen, hebben proposities ontwikkeld voor een specifiek type naoorlogse schoolgebouwen en staan klaar om die ‘op maat’ aan te bieden. Vier schoolbesturen en gemeenten onderzoeken met elkaar nieuwe vormen van samenwerken. Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op.

Toekomstbestendige, energieneutrale en gezonde basisscholen. Dat is volgens School vol Energie een haalbare kaart voor de vele verouderde basisschoolgebouwen in Nederland. In dit programma is een renovatiestrategie ontwikkeld, die wat kosten betreft, kan concurreren met nieuwbouw. Met dit concept wordt de school in korte tijd, buiten lestijden, gerenoveerd naar energieneutraal en gezond en zijn prestatie, beheer en onderhoud zeker twintig jaar gegarandeerd.

In zeven brieven presenteren de experts van School vol Energie, ieder vanuit hun eigen expertise, de belangrijkste lessen aan schoolbesturen, gemeenten, financiers, ontwerpers, bouwers en andere professionals in Nederland. Jim Teunizen – hij verbindt vastgoed, duurzaamheid en financiering tot kansrijke concepten – richt de vierde brief aan schoolbesturen:

‘Beste schoolbesturen,

Vervangende nieuwbouw is traditioneel de standaard aanpak voor verouderde schoolgebouwen. De kosten daarvoor worden gedekt met gemeentelijke gelden. Voor een renovatie, zoals wij voorstellen met School vol Energie, ligt die bijdrage van de gemeente substantieel lager en wordt een groot deel door het schoolbestuur zelf betaald. Die investering wordt gedekt door besparingen op energiekosten en onderhoud.

Hiervoor gaan school en gemeente langdurige (minstens 20 jaar) contracten aan met een marktpartij. Het is begrijpelijk dat schoolbesturen en gemeenten dat concept spannend vinden, want wat gebeurt er als in die twintig jaar de leerlingenaantallen zeer sterk teruglopen? Het antwoord is nog niet eenduidig te geven. Wel is duidelijk dat met de School vol Energie renovaties meer kinderen op korte termijn in een gezonde, energiezuinige en passende school worden gehuisvest, dan wanneer we gefaseerd alle scholen van nieuwbouw voorzien. (…)

In ons rekenmodel zijn verschillende kasstromen opgenomen die invloed hebben op de haalbaarheid van de businesscase. Reserveringen uit het verleden zijn een goede bron, maar dat heeft lang niet iedere school. De MI-vergoeding contant maken gedurende 20 jaar of langer, levert een aanzienlijke investeringsruimte op. Met het ministerie van OCW is inmiddels over het investeringsverbod gesproken en zijn de condities gecreëerd om toch te investeren vanuit de MI in renovatie. Ook hebben we verschillende financiers gevonden die een bij het concept passend aanbod willen doen. (…)

Een gevoeligheidsanalyse maakt inzichtelijk wat de impact van diverse gebeurtenissen en factoren is op de netto contante waarde van de kasstroom. En daarmee de investeringsruimte vandaag de dag. Denk bijvoorbeeld aan de energieprijsontwikkeling, de Londo-index en wijzigingen in leerlingaantallen en/of het aantal groepen. Als resultaat kun je dan verschillende scenario’s ontwikkelen, van defensief tot progressief. Kansrijke situaties zijn scholen die zelf reserveringen hebben gedaan of gemeenten met programmabudgetten voor de aanpak van schoolgebouwen. Maar ook als die stimulerende factoren er niet zijn, zijn er kansen. Die liggen voornamelijk bij schaalvergroting. (…)

Een regio is een perfecte maat voor zo’n gezamenlijke vraag. Zo kunt u een toekomst realiseren die bestaat uit huisvesting die duurzaam is, gezond is voor kinderen en medewerkers, zeer lage exploitatielasten heeft en geheel past bij de veranderende onderwijsvisie.’

actueel
16-05-2018 11:05

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...