Schoonmaaktrends voor 2018

Niemand weet wat 2018 schoonmakend Nederland daadwerkelijk gaat brengen. Aan Peter Hamers (lid van het bestuur van de Stichting Schoonmaakkwaliteit en lid van de commissie kwaliteitszorg van de Vereniging Schoonmaak Research) de vraag om vooruit te kijken en een aantal trends te benoemen die we dit jaar zeker gaan tegenkomen.

,,De hele wereld koopt alles via internet en het is interessant om te zien hoe zich dat in de schoonmaakbranche gaat ontwikkelen. Komen er bijvoorbeeld platforms waar je ook de schoonmaak gaat inkopen? En gaat dat ook in de professionele wereld zijn weg vinden? Dat is iets waar we in de toekomst wel mee te maken gaan krijgen, denk ik. Kijk maar eens hoe dat gaat in de reisbranche. Als je een vakantie wilt boeken, ga je naar een site waar je vakanties kunt vergelijken, waar je de prijzen direct ziet en waar je kunt zien wat mensen van je product vinden. Dat soort platforms zie je nu ook voorzichtig ontstaan in de schoonmaak.’’

Vraag is wat leveranciers in schoonmaak gaat onderscheiden. Hamers: ,,Het is nu, denk ik, nog te vroeg om te zeggen wat de eventuele voor- of nadelen aan online platforms zijn. Hoe zich dat in de professionele schoonmaakmarkt ontwikkelt. Nu zie je dat er in de aanbesteding wordt gekeken naar prijs en kwaliteit, vaak wordt de ‘papieren’ kwaliteit van de offerte beoordeeld en geeft prijs de doorslag.  Ik vraag me af of bij het gebruik van zo’n onlineplatform, waar zaken zoals gebruikerservaringen een rol spelen, er ook meer op basis van het kwaliteitscomponent wordt gekozen. En wat wordt dan het onderscheidende tussen de leveranciers?’’

Een opmerkelijke ontwikkeling is dat de overheid is begonnen met het inbesteden van de schoonmaak. ,,Rijkswaterstaat (RWS) wordt eind van het jaar, na de inbesteding, in één keer geconfronteerd met alle gebouwen die ze naast de grote kantoren hebben. Dat zijn een paar honderd pandjes verspreid over het hele land. Dat varieert van het brugwachtershuisje bij sluis 25 tot de vuurtoren op Schiermonnikoog. Dan wordt het regelen van de schoonmaak plotseling een dingetje. Ik vraag me af hoe ons Rijksschoonmaakbedrijf dat gaat oppakken.’’

De waardering voor de schoonmaker wordt groter, naarmate hij ook wordt ingezet voor andere klusjes. ,,Als de schoonmaker overdag komt, dan kan hij veel meer service leveren’’, zegt Hamers. ,,Dan krijg je een echte opwaardering van de schoonmaker. Als je er een servicemedewerker van maakt, die meer doet dan schoonmaak, zichtbaar aanwezig is, gastvrij is, met aandacht voor zijn klanten, dan wordt hij in een keer gewaardeerd.’’

Alle technieken en ontwikkelingen ten spijt; het is uiteindelijk de mens die het verschil maakt. ,,De schoonmaker die de juiste snaar treft bij bewoners of gebruikers, die servicegericht is, die zijn klanten kent, die zichtbaar aanwezig is, die kan een paar steken laten vallen in de schoonmaak, maar daar is men toch heel tevreden over’’, oordeelt Hamers. ,,We moeten onderzoeken hoe we dat inzichtelijk kunnen maken. Waar de knopjes zitten waaraan je kunt draaien om de beleving te verbeteren. Als we er maar eens in zouden slagen om het positieve effect zichtbaar te maken. Immers beleving in de dienstverlening, van mens tot mens, is het allerbelangrijkste.’’

actueel
07-03-2018 08:03

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...