Seminar pleit voor bredere benadering BENG-eisen

Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 1 januari 2020 bijna energieneutraal zijn. Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan drie BENG-eisen moeten voldoen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar) van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbare energie. Naar verwachting ronden ministers en Tweede Kamer de BENG-regelgeving dit najaar af.  

De sprekers op het seminar ‘Van BENG naar Beter’ pleiten ervoor om de doelstelling van BENG breder te trekken. Niet alleen focussen op energie-efficiency, maar ook kijken naar het welzijn van mensen, leefbaarheid, betaalbaarheid en milieueffecten. Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, benadrukte in zijn presentatie dat er vaart gezet moet worden achter de implementatie van BENG. ,,Energietransitie is een gecompliceerd proces. De tijd dringt. We moeten uit onze cocon breken en met zijn allen zorgen voor de optimale balans.’’ Volgens EVA Gladek, CEO van Metabolic, levert het conformeren aan BENG zeker een CO2-reductie, maar kan de beperkte focus op CO2 wel leiden tot andere negatieve bijwerkingen, zoals het verlies van wooncomfort en de toename van de totale impactvoetafdruk van een gebouw. Daarnaast stelde Gladek dat architecten meer ontwerpflexibiliteit moeten worden geboden om oplossingen tot stand te brengen die de CO2-uitstoot net zo veel verlagen als de nieuwe BENG-normen, maar zonder een ongezonde omgeving te creëren of met behulp van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Gladek haalde de aanwezigen zeker uit hun cocon: „We moeten systeemdenken”.   Alexandra Boot van Boot advocaten ging in op de nieuwe Europese richtlijn EPBD 2018 (Energy Performance Building Directive). Energiereductie moet volgens haar hand in hand gaan met onder andere brandveiligheid en een beter binnenklimaat. „In de energietransitie zijn gezondheid en veiligheid in de gebouwde omgeving dé sleutel naar werkbare businessmodellen voor investeerders en eindgebruikers. Daarmee wordt ook een ander doel bereikt: terugdringen van de zorgkosten van ongeveer honderd miljard op jaarbasis en betere besteding van gelden van pensioenfondsen en (zorg-)verzekeraars.’’

actueel
26-06-2018 17:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...