Servicekosten-afrekening vaak niet juist

Veel verhurende zorgorganisaties maken gebruik van een eigen model voor de servicekostenafrekening. Helaas blijkt in de praktijk dat de wijze van berekenen in deze modellen niet voldoet aan de strikte wet- en regelgeving omtrent de servicekosten. De mix tussen zorgruimtes, huureenheden en gemeenschappelijke ruimtes maakt een juiste verdeling van kosten vaak erg complex.  

Zorgorganisaties belasten soms diensten door aan huurders, die volgens de wet niet doorberekend mogen worden. In 2017 hebben diverse zorgorganisaties bedragen variërend van honderd- tot vierhonderdduizend euro moeten terugbetalen, toen hun huurders dit bij de huurcommissie aankaartten. Het kan ook andersom: sommige zorgorganisaties belasten juist te weinig door aan huurders, terwijl dit wél mag volgens de wet. In 2017 liepen diverse zorgorganisaties bedragen variërend van veertig- tot zeventigduizend euro per complex mis.

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...