Strategische samenwerking voor duurzame scholen

Vier ontwerp- en bouwpartijen hebben proposities ontwikkeld voor een specifiek type naoorlogse schoolgebouwen en staan klaar om die ‘op maat’ aan te bieden. De betrokken schoolbesturen en gemeenten onderzoeken met elkaar nieuwe vormen van samenwerken. Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. 

Toekomstbestendige, energie neutrale en gezonde basisscholen zijn volgens School vol Energie een haalbare kaart voor de vele verouderde basisschoolgebouwen in Nederland. In het programma is een renovatiestrategie ontwikkeld die wat kosten betreft kan concurreren met nieuwbouw. Met dit concept wordt de school in korte tijd, buiten lestijden, gerenoveerd naar energieneutraal en gezond en zijn prestatie, beheer en onderhoud zeker twintig jaar gegarandeerd. In zeven brieven presenteren de partijen, ieder vanuit hun eigen expertise, de belangrijkste lessen aan schoolbesturen, gemeenten, financiers, ontwerpers, bouwers en andere professionals in Nederland. Atto Harsta, innovatiemanager en marktaanjager, richt de tweede brief aan ontwerpers, ontwikkelaars, architecten en andere bouwpartijen. ‘Met het School vol Energie-concept zijn de oude gebouwen te renoveren tot toekomstbestendige, gezonde en industriële nul-op-de-metergebouwen. Het ontwerp moet het onderwijskundig model ondersteunen, maar ook transformatie naar een ander model toestaan.’ ‘School vol Energie vraagt dus een blik op de toekomst van u. En niet alleen een blik. Ook praktisch blijft u na oplevering de school betrokken. U heeft namelijk in de ontwerpfase een bepaalde gebouwprestatie beloofd, die u geruime tijd – zeker twintig jaar – blijft garanderen door middel van onderhoud en herstel. Als u een renovatie aanbiedt volgens het School vol Energie model, dan realiseert u dus een prestatie, niet een oplevering.’

‘Met School vol Energie hebben we zeer hoge ambities. Dat is de enige manier om de systeemgrenzen te doorbreken op het gebied van gezondheid, circulair bouwen, bestuurlijke en juridische kaders. Een deel van de innovatie binnen het programma is de manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. We willen functionele prestaties op detail uitvragen en we willen dat de kern van een uitvraag altijd hetzelfde is. Dat scheelt alle partijen tijd en kosten in de gunningstrajecten. Zo kunnen we de scholen sneller en goedkoper in de markt zetten en weten marktpartijen wat van ze verwacht wordt.’ ‘Binnen de pilots worden 1 op 1 de vervolgstappen gezet naar een definitief ontwerp, maar een realisatie van enig volume is er nog niet. De integrale concepten passen volgens de koplopers binnen de prestatie-eisen, dus dat is heel bemoedigend. Maar voor flinke opschaling moet de prijs/ kwaliteit verhouding nog verder verbeterd worden. We willen dus graag opschalen, zodat ontwerp- en bouwpartijen kunnen door ontwikkelen en hun ontwikkelkosten terugverdienen. Na een school of twintig heb je dan een industriële stroom en dus een gunstiger prijs en een betere businesscase.’ Voor meer info: www.platform31.nl

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...