Strenger energielabel voor airco noodzakelijk

Zonder nieuwe normen voor energie-efficiënte zorgen airco’s komende decennia voor een sterk stijgend gebruik van elektriciteit. De wereldwijde energievraag van airco’s verdriedubbelt in 2050, waarvoor nieuwe opwekcapaciteit nodig is ter grootte van het stroomverbruik van de Verenigde Staten, Europa en Japan bij elkaar. Dit meldt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in het rapport ‘The Future of Cooling’.

Dat het stroomgebruik door airco’s fors stijgt, komt vooral doordat de apparaten goed worden verkocht. De wereldwijde voorraad aan airco’s in gebouwen groeit van 1,6 naar 5,6 miljard in 2050. Dit betekent dat elke seconde tien nieuwe airco’s over de toonbank gaat, gedurende dertig jaar. Het gebruik van airco’s en elektrische ventilatoren voor koeling draagt al voor twintig procent bij aan het wereldwijde stroomgebruik in gebouwen, oftewel tien procent van alle elektriciteit die de wereld dagelijks gebruikt.

Een wereldwijde verzadiging van de markt voor airco’s is nog lang niet bereikt. Doordat inkomens en levensstandaarden in veel ontwikkelende landen verbeteren, zet de groei in de vraag naar airco’s door, vooral in warme gebieden. Airco’s zijn over dertig jaar de tweede grootste gebruiker van elektriciteit, na de industrie, en zijn de sterkste drijver voor het energiegebruik van gebouwen in 2050. Nadelen van het hoge stroomgebruik zijn de hoge kosten en de effecten op het milieu.

,,Het stijgende stroomgebruik door airco’s is een van de meest kritische blinde vlekken in het debat over energie’’, zegt Fatih Birol, directeur van het IEA. ,,Met stijgende inkomens stijgt de verkoop van airco’s fors, vooral in de ontwikkelingslanden. Hoewel airco’s zorgen voor extra comfort en het dagelijks leven veraangenamen, is het nodig om de energieprestaties van airco’s hoog op de agenda te zetten. Van de meeste nieuwe airco’s is het energielabel veel lager dan het hoort te zijn.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...