Strengere handhaving verplichte energiebesparing op komst

De wet Milieubeheer verplicht meer organisaties tot energie-efficiëntie, maar dit levert in de praktijk onvoldoende op, zo wees de Nationale Energieverkenning (NEV) in oktober uit. In 2020 moet volgens het energieakkoord 100 petajoule (PJ) extra energiebesparing gerealiseerd worden, maar dat blijft hangen op 75 PJ. Als de erkende maatregelen strikter worden nageleefd, kan er 12,5 PJ extra bespaard worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een betere handhaving van de wet.  

De overheid is het al eens geworden met werkgeversorganisaties over hoe de maatregelen strikter nageleefd kunnen worden, meldt de NOS. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert naar verwachting eind januari de doorgerekende plannen voor de handhaving. De Sociaaleconomische Raad (SER) meldt over het zogeheten intensiveringspakket van maatregelen voor het Energieakkoord dat de wet verschillende problemen kent. De regels zijn niet efficiënt genoeg, worden onvoldoende gehandhaafd en zijn nog te onbekend bij bedrijven. Hoe de strengere handhaving eruit komt te zien, wordt nog niet toegelicht. Wel meldt de NOS dat Wiebes lessen lijkt te willen trekken uit de besparingsaanpak van de provincie Gelderland. Deze provincie werkt samen met gemeenten om bedrijven te overtuigen erkende maatregelen te nemen. Gelderse bedrijven krijgen een bedrijfsscan door energieadviseurs aangeboden en aanvullende financiering als maatregelen te duur blijken. Pas als bedrijven dit afslaan worden de erkende maatregelen afgedwongen door de inspectie. Met de nieuwe maatregelen lijkt er meer werk aan de winkel voor de Nederlandse omgevingsdiensten. Omdat gemeenten te weinig capaciteit hebben om te handhaven op de Wet milieubeheer is deze rol de laatste jaren uitbesteed aan regionale omgevingsdiensten. Twintig nieuwe inspecteurs zijn aangetrokken die vorig jaar zo’n zeventienduizend bedrijven hebben bezocht.

Energiebesparing
08-01-2018 13:01

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...