Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Bedrijven kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De inschrijftermijn start begin april.   

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid komt weer beschikbaar. De subsidie stimuleert bewustwording, ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een project kan gericht zijn op het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder veilig werken met stoffen, gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out. Er is per tijdvak 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar. De maximale subsidie bedraagt 12.500 euro per project. Als u subsidie wilt aanvragen kan dat in het tijdvak van 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.
Als er meer aanvragen zijn dan er geld is per tijdvak, wordt er geloot. Dan wordt bekeken in welke volgorde de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Werkgevers moeten hun aanvraag zorgvuldig indienen.
Subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen dan maximaal 1 miljoen euro. In een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent, dus er is sprake van co-financiering.  

Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te bekostigen. Ook voor activiteiten die wettelijk verplicht zijn – zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) of een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) – is de subsidie niet bedoeld.

actueel
27-11-2018 16:11

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...