Substantiële huurgroei in komende jaren

De huurprijzen zullen in de komende periode substantieel gaan groeien met percentages oplopend tot 5% per jaar. Deze forse huurgroei wordt ingegeven door de gezonde economische situatie in combinatie met een beperkt actueel aanbod en zeer beperkte nieuwbouw. Dit geldt met name in de grote steden. Dit staat in het onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Savills, genaamd Dutch Market in Minutes – ‘Indian summer’ by expected rental growth.  

In 2018 is er tot op heden in totaal binnen de vastgoedsector ongeveer 4,9 miljoen m² opgenomen. Dit is een daling van 7,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De daling van de opname wordt veroorzaakt door het gebrek aan geschikt aanbod, met minder verhuizingen van gebruikers tot gevolg. De krapte binnen de vastgoedmarkt heeft zich al geuit in substantieel oplopende huurprijzen. De verwachting heerst dat deze groei om genoemde redenen doorzet. Een onderzoek van Savills toont een significante correlatie tussen leegstand en huurgroei.  Clive Pritchard, Head of Country bij Savills in Nederland, licht toe: „In de afgelopen jaren is de huurgroei in de kantorenmarkt met 4,6% in de Randstad en 5,5% in Amsterdam al substantieel geweest. Onze verwachting voor de komende twee jaar is dat huren verder zullen stijgen, oplopend tot 5% per jaar in Amsterdam. Daarnaast zullen ook andere sectoren, zoals de residentiële en industriële markt, te maken krijgen met een stijgende huur. Alleen in de retailmarkt zal huurgroei waarschijnlijk beperkt optreden, aangezien er over het algemeen nog voldoende aanbod beschikbaar is.”

actueel
25-09-2018 15:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...