'Taskforce ICT voor projecten overheid'

Een 'Rijksinspectie Digitalisering' kan helpen meer grip te krijgen om mislukte ICT-projecten bij de overheid. Een dergelijke inspectie kan worden opgezet als de Inspectie der Rijksfinanciën, die namens het ministerie van Financiën andere ministeries ondersteunt op het gebied van financiële zaken.  

Hiervoor pleit Jan Middendorp, Tweede Kamerlid bij de VVD, tegenover BNR Nieuwsradio. De overheid heeft al jaren te kampen met het mislukken van allerlei digitaliseringsprojecten. Niet alleen wordt het budget voor dergelijke projecten vaak overtreden, ook leveren projecten niet het gewenste resultaat op of wordt de oplevering van projecten vertraagd.
„We willen op een andere manier werken aan ICT-projecten, niet nog meer topdownstructuren, maar kennisdeling op de werkvloer stimuleren", aldus Middendorp. Kennisdeling moet ervoor zorgen dat ministeries niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en lessen kunnen trekken uit best practices uit de commerciële ICT-sector.

Digitalisering
19-12-2018 16:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...