Te lange reistijd reden om baan te weigeren

Vooral voor werkende Nederlanders met jonge kinderen is woon-werkverkeer een factor bij een baankeuze. Van hen zegt bijna driekwart dat de reistijd erg belangrijk is bij het oriënteren op een nieuwe baan. Bijna de helft van deze groep geeft aan een mooie functie zelfs aan zich voorbij te laten gaan, als het woon-werkverkeer te veel tijd in beslag neemt.

Daarnaast brengt 64 procent van werkend Nederland de verwachte reistijd, zoals filegevoelige routes, in kaart als zij zich oriënteren op een nieuwe carrièrestap. Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van de Woon-Werkmonitor 2018 van Easy Way, marktleider binnen chauffeurs- en transportdiensten. Dagelijks reizen miljoenen Nederlanders van en naar hun werk. De meeste van hen, zo’n zeven op de tien, doen dit met de auto. Nederlanders zijn behoorlijk veel tijd kwijt aan het woon-werkverkeer: bijna de helft geeft aan langer dan een half uur onderweg te zijn. Ook onderweg houdt het werk voor velen niet op, aangezien 69 procent van werkend Nederland aangeeft dat zij ook tijdens het reizen soms tot (vrijwel) altijd mobiel bereikbaar zijn voor collega’s en zakelijke relaties. Ruim een derde van de forenzen geeft aan reistijd als een noodzakelijk kwaad te zien, waarbij je niet te veel stil moet staan. Met name leidinggevenden, vier op de tien, zeggen door werk meer dan eens afgeleid te zijn in het verkeer.

Slechts 28 procent van de werkenden zegt dat zij hun werkuren anders indelen, om drukke tijden in het verkeer te vermijden. Bovendien voelt niet meer dan 23 procent van werkend Nederland zich wel eens genoodzaakt langer door te werken, wanneer de reistijd langer uitvalt dan verwacht; de rest van de ondervraagden ervaart deze urgentie niet.

actueel
11-07-2018 14:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...