Te warm om te werken?

’s Zomers is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26 graden Celsius. Bij temperaturen daarboven is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28 graden Celsius. Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26 graden. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is.

Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25 graden. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25 graden Celsius, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23 graden zijn. Niet alleen de omgevingstemperatuur is belangrijk, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning bepalen hoe warm we het hebben.

Doordat al deze factoren een rol spelen, is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de online hittestress calculator van de FNV. Maar om echt vast te kunnen stellen of er een ongezonde situatie is, moet een deskundige deze altijd beoordelen.

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. Een belangrijk gevolg is dat de extremen toenemen. Je ziet dat aan de beelden in de media van overstromingen in Zuidoost-Azië, hoosbuien in West-Europa en extreem langdurige hittegolven in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Die lijken elkaar steeds sneller af te wisselen. Maar ook langere periodes van droogte en hitte volgen elkaar sneller op.

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen.

actueel
09-07-2018 15:07

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...