Te warm om te werken?

’s Zomers is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26 graden Celsius. Bij temperaturen daarboven is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28 graden Celsius. Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26 graden. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is.

Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25 graden. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25 graden Celsius, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23 graden zijn. Niet alleen de omgevingstemperatuur is belangrijk, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning bepalen hoe warm we het hebben.

Doordat al deze factoren een rol spelen, is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de online hittestress calculator van de FNV. Maar om echt vast te kunnen stellen of er een ongezonde situatie is, moet een deskundige deze altijd beoordelen.

Het klimaat verandert. Dit proces is in gang gezet en zal niet stoppen, zelfs als vanaf nu de CO2-emissies zouden worden beëindigd. Een belangrijk gevolg is dat de extremen toenemen. Je ziet dat aan de beelden in de media van overstromingen in Zuidoost-Azië, hoosbuien in West-Europa en extreem langdurige hittegolven in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Die lijken elkaar steeds sneller af te wisselen. Maar ook langere periodes van droogte en hitte volgen elkaar sneller op.

Vanuit normalisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten van het bereik en impact via kennisdeling en het bevorderen van marktacceptatie en -opschaling van innovaties, methoden en maatregelen.

actueel
09-07-2018 15:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...