The paper battle: half miljoen minder printjes

Masterstudent sociale psychologie Ivar Maas onderzocht tijdens zijn onderzoekstage bij Green Business Club Zuidas hoe gedragsverandering kan helpen bij verduurzaming, en of een competitie-element dit duurzame gedrag kan stimuleren.  

Hiertoe initieerde hij bij zeven organisaties in Zuidas een Energie Competitie, die was gericht op het reduceren van printen en kopiëren. Hiermee bespaarden deze organisaties niet alleen veel papier, maar ook veel energie die wordt gebruikt door de print- en kopieerapparaten. Accenture, Arcadis, CBRE, Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Loyens & Loeff en gemeente Zuidas wedijverden twee maanden lang om een zo groot mogelijk printreductie. In totaal werden met deze competitie maar liefst 522941 blaadjes printpapier bespaard, meldt het platform duurzame huisvesting. Deelnemende organisaties waarbij de medewerkers enkel feedback kregen op het eigen printverbruik, bespaarden 6% aan printpapier. De medewerkers van de organisaties die in de competitie zaten, kregen feedback over hun eigen resultaten en hoe ze het deden ten opzichte van de andere competerende bedrijven. Dit competitie-element gaf de deelnemers duidelijk een extra boost, en dat zag je terug in het resultaat van ruim 19% minder printpapier.

Huisvesting
20-12-2018 10:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...