Themanummer over gezonde gebouwen

Om de huidige exploitatietekorten in het onderwijs inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek is dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van veertig procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het zogeheten lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware vijfduizend banen in de gebouwen zitten. ,,Willen we een juf van steen?’’, vraagt Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, zich retorisch af. In een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS, doet hij een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

,,Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen’’, zegt Teegelbeckers. ,,Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...