Themanummer over gezonde gebouwen

Om de huidige exploitatietekorten in het onderwijs inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek is dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van veertig procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het zogeheten lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware vijfduizend banen in de gebouwen zitten. ,,Willen we een juf van steen?’’, vraagt Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, zich retorisch af. In een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS, doet hij een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

,,Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen’’, zegt Teegelbeckers. ,,Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...