Themanummer over gezonde gebouwen

Om de huidige exploitatietekorten in het onderwijs inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek is dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van veertig procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het zogeheten lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware vijfduizend banen in de gebouwen zitten. ,,Willen we een juf van steen?’’, vraagt Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, zich retorisch af. In een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS, doet hij een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

,,Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen’’, zegt Teegelbeckers. ,,Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...