Themanummer over gezonde gebouwen

Om de huidige exploitatietekorten in het onderwijs inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek is dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van veertig procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het zogeheten lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware vijfduizend banen in de gebouwen zitten. ,,Willen we een juf van steen?’’, vraagt Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, zich retorisch af. In een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS, doet hij een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

,,Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen’’, zegt Teegelbeckers. ,,Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk.’’

actueel
17-05-2018 16:05

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...