Thuiswerkers integreren in organisatiecultuur

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van thuiswerkers. Deze medewerkers op afstand bestaan echt, werken echt, maar zijn niet op dezelfde fysieke locatie. En het aantal organisaties dat deze digitale, virtuele medewerkers onderbrengt in de organisatie wordt alleen maar groter. De verwachte toestroom van thuiswerkers gaat een duidelijk merkbare impact hebben op de organisatiecultuur, maar ook op de rol van facilitaire dienstverleners.  

Volgens respondenten uit het onderzoek ISS 2020 Vision: New Ways of Working heeft het werken met thuiswerkers de grootste invloed op de vormgeving van kantoren in de komende jaren. De steeds groter wordende trend van virtuele medewerkers of thuiswerkers brengt een aantal voordelen, uitdagingen en implicaties waar een Facility Manager zich op moet voorbereiden.  

Voordelen van thuiswerkers  

Aanpasbaarheid

Medewerkers vragen in toenemende mate om meer flexibiliteit. Thuiswerken is één voorbeeld van de beschikbare middelen die medewerkers kunnen gebruiken om meer controle te hebben over hun dagelijkse agenda.  

Toegang

Iedereen met een laptop en een Skype-account is in potentie een medewerker. Technologie geeft organisaties de mogelijkheid om een grotere groep talenten te bereiken. Gezien de huidige ‘War on Talent’ is dit een belangrijke ontwikkeling op het gebied van werving en selectie. Deze wereldwijde medewerkers kunnen een organisatie verschillende voordelen bieden. Denk daarbij aan zichtbaarheid in nieuwe markten.  

Optimalisatie

Met een lager aantal medewerkers dat gebruik maakt van het kantoor als zijn primaire werkplek, kunnen organisaties volstaan met kleinere kantoorruimten. Dit levert uiteraard merkbare kostenbesparingen op. Nog belangrijker voor Generatie Y en Z is dat het organisatie helpt om hun ecologische voetafdruk te verlagen, door het overschot aan vierkante meters te verlagen.  

Uitdagingen bij thuiswerkers  

Leiderschap

De leiderschapskwaliteiten van het management worden uitgedaagd in een omgeving waarin medewerkers op afstand werken. Het vraagt een nieuwe leiderschapsstijl. Een virtuele werkomgeving vereist nog meer een open en consistente communicatie dan in face-to-face-communicatie. En dit is nog maar één voorbeeld van veranderingen die managers moeten maken als zij gaan werken met medewerkers op afstand.  

Betrokkenheid

Zonder een koffiehoek, een waterkoeler of een printer waar medewerkers kunnen verzamelen tijdens pauzes raken virtuele medewerkers geïsoleerd van de organisatiecultuur. Managers moeten tijd en moeite steken in het betrekken van medewerkers op afstand en hun integreren in de organisatiecultuur.  

De virtuele medewerkers van de toekomst brengt een aantal implicaties met zich mee voor facilitaire dienstverleners. Om voorbereid te zijn op deze uitdagingen, moeten facilitaire dienstverleners de technische diensten, het kantoorontwerp en beheersdiensten die zij aanbieden aan hun klanten heroverwegen.  

Implicaties facilitaire dienstverleners bij thuiswerkers  

Technologie

Facilitaire dienstverleners moeten vooruit blijven denken in de planning. Dit vereist de juiste maatregelen om medewerkers op afstand een verbinding met het kantoor te garanderen. Ongeacht de locatie op de wereld en zowel via vaste als draadloze verbindingen. Consistente connectiviteit ondersteunt de medewerker op afstand in het gebruik van online samenwerkingsplatformen. Andere tools die het mogelijk maken om ruimte te reserveren of pakketbezorging zijn voorbeelden van hoe facilitaire dienstverleners een verbeterde werkplekbeleving kunnen bieden aan de medewerker van de toekomst.  

Ontwerp

Medewerkers op afstand moeten aangemoedigd worden om het kantoor met enige regelmaat te bezoeken. Dit draagt namelijk bij aan de betrokken en het gevoel van saamhorigheid. De medewerker op afstand heeft straks nog steeds behoefte aan fysieke sociale interactie met collega’s. Het maakt niet uit of dat op kantoor is of op een andere locatie. Het gaat er om dat de medewerker op afstand het gevoel krijgt en heeft dat deze er bij hoort. Om dit gevoel te stimuleren, moeten facilitaire dienstverleners er voor zorgen dat de werkplek aantrekkelijk is. De medewerker op afstand moet het gevoel krijgen dat zij welkom zijn. Ze moeten het gevoel krijgen graag naar kantoor te willen.  

Management

De flexibiliteit die geboden wordt aan medewerkers op afstand zorgt voor nieuwe uitdagingen bij managers. Zij zijn gewend aan de evaluatie en organisatie van de workflow met face-to-face communicatie. Dezelfde uitdagingen gelden ook voor facilitaire dienstverleners. Zij moeten hun eigen leiderschapscompetenties ontwikkelen om meer medewerkers op afstand te kunnen beheren. De nieuwe manier van aansturen vraagt een managementstijl met meer empathie, emotionele intelligentie en gevoel.

actueel
20-06-2018 08:06

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...