‘Thuiswerkers lekkerder in hun vel’

Uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders, die minstens 32 uur per week in loondienst zijn, blijkt dat thuiswerken heel normaal is geworden. Meer dan de helft van hen zegt wel eens thuis te werken. Onder hoogopgeleiden is dit ruim 75 procent en van de laagopgeleiden werkt slechts 29 procent weleens thuis. Van de alleenwonenden werkt ruim een kwart thuis om (bepaalde) collega’s te ontlopen.  

Het onderzoek van Logitech laat zien dat 35,5 procent van de vrouwen en 47,6 van de mannen op kantoor werken achterhaald vindt, vanwege de digitale mogelijkheden. Marc van den Helder, manager Logitech: „Cijfers die mij niet verbazen. In oktober vorig jaar hebben we de ‘Thuiswerkweek’ gelanceerd, omdat we er van overtuigd zijn dat met regelmaat thuiswerken goed is voor zowel werkgevers als werknemers.” Thuiswerken is productiever, vindt 59 procent van de werknemers. Daarentegen denkt 72,1 procent dat thuiswerkers belangrijke input en inspiratie missen. Iets dat 69 procent van hen die weleens thuiswerken ook zo ervaart. „Thuiswerken moet er niet toe leiden dat je het contact met je collega’s verliest en zodoende onvoldoende input krijgt om je werk goed te doen”, vult Van den Helder aan. Dit is bovendien ook niet nodig, aldus Van den Helder. „Want dankzij de huidige techniek kun je thuis de ultieme werksetting creëren. Hierdoor communiceren en werken thuiswerkers juist vanuit hun comfortzone, met collega’s op andere locaties. Dit ondervangt een gebrek input en inspiratie.’’ Wie deze thuiswerkplek dan moet inrichten, de werkgever of de werknemer, is een volgende vraag. Voor 51 procent van de ondervraagden heeft de werkgever regelingen getroffen om thuiswerken mogelijk te maken. Voor een kwart van de Nederlanders, die hebben aangegeven wel eens thuis te werken, heeft de werkgever niets geregeld. ,,Ik vind het de taak van de werkgever om te zorgen dat een medewerker goed thuis kan werken’’, stelt Van den Helder. „Werknemers die zo nu en dan thuiswerken, zitten naar mijn mening lekkerder in hun vel en zijn wellicht gezonder.’’

actueel
12-07-2018 10:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...