Toekomstscenario’s voor Facility Management

Het Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) en ISS hebben samen vier scenario’s ontwikkeld die de mogelijke toekomst van de internationale Facility Management- en servicesector beschrijven. Dit met als doel om de aandacht voor toekomstige trends, onzekerheden en kansen binnen de sector te vergroten. De vier scenario’s voor de toekomst van Facility Management zijn ontwikkeld op basis van de onzekerheden op het gebied van duurzaamheid en technologische ontwikkelingen: ‘Kapitalisme 2.0’, ‘De grote transformatie’, ‘Duurzaam ondernemerschap’ en ‘Gefragmenteerde wereld’.  

Kapitalisme 2.0
Onze wereld wordt gedomineerd door geld en door de markt. Overheden streven naar stabiele markten en vrije handel. Het bedrijfsleven is gericht op het vergroten van het concurrentievoordeel op basis van prijs en efficiency. Er is een wereldwijde ontwrichting van het personeelsbestand gaande naarmate het beschikbare werk steeds verder geautomatiseerd wordt. En er heerst een zekere sociale onrust, omdat veel mensen de snelle maatschappelijke veranderingen en toenemende economische polarisatie niet langer kunnen bijbenen.

De grote transformatie
De maatschappij ontwikkelt zich richting een situatie waarin ecologische, sociale en economische uitdagingen worden opgelost met technische middelen en grondstofefficiëntie. De focus ligt hier op het optimaliseren van het grondstofgebruik door automatisering. Er zijn veel publiek-private partnerschappen die zich bezighouden met de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Er is een aantal duidelijke voordelen voor private ondernemingen om duurzame oplossingen te ontwikkelen, zoals het omscholen van medewerkers die in scope zijn voor een andere functie en ‘duurzame’ ontwikkelingsprojecten.

Duurzaam ondernemerschap
Er is een fundamenteel begrip ontstaan van het belang van duurzame oplossingen en dit begrip wordt gebruikt om complexe ecologische problemen op te lossen. Overheden stimuleren duurzaamheidsinitiatieven en vervullen een proactieve rol bij het beschermen van hun burgers. Innovatie is voornamelijk gericht op de uitdagingen die zijn ontstaan als gevolg van de schaarste van grondstoffen, zoals het optimaliseren van de lucht- en waterkwaliteit en het behoud van fossiele-brandstofreserves. De uitdaging is ook voor de toekomst van FM om efficiënter met grondstoffen om te gaan. Dit leidt tot nieuwe bedrijfskansen. Holistische gezondheidszorg, ouderenzorg en traditionele onderwijsinstellingen worden versterkt.

Gefragmenteerde wereld
Lokale gemeenschappen zijn de baas over hun beïnvloedingssfeer en gaan hun eigen weg. Bedrijfswaarden benadrukken het belang van productiviteit, volume en meetgeoriënteerde methodes, maar veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan een persoonlijke benadering. Er heerst scepsis over technologische oplossingen. Rijkdom is voorbehouden aan een kleine elite. De markt is nog niet doordrongen van arbeidsbesparende technologieën omdat de lonen laag blijven.

22-12-2017 09:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...