Toekomstscenario’s voor Facility Management

Het Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) en ISS hebben samen vier scenario’s ontwikkeld die de mogelijke toekomst van de internationale Facility Management- en servicesector beschrijven. Dit met als doel om de aandacht voor toekomstige trends, onzekerheden en kansen binnen de sector te vergroten. De vier scenario’s voor de toekomst van Facility Management zijn ontwikkeld op basis van de onzekerheden op het gebied van duurzaamheid en technologische ontwikkelingen: ‘Kapitalisme 2.0’, ‘De grote transformatie’, ‘Duurzaam ondernemerschap’ en ‘Gefragmenteerde wereld’.  

Kapitalisme 2.0
Onze wereld wordt gedomineerd door geld en door de markt. Overheden streven naar stabiele markten en vrije handel. Het bedrijfsleven is gericht op het vergroten van het concurrentievoordeel op basis van prijs en efficiency. Er is een wereldwijde ontwrichting van het personeelsbestand gaande naarmate het beschikbare werk steeds verder geautomatiseerd wordt. En er heerst een zekere sociale onrust, omdat veel mensen de snelle maatschappelijke veranderingen en toenemende economische polarisatie niet langer kunnen bijbenen.

De grote transformatie
De maatschappij ontwikkelt zich richting een situatie waarin ecologische, sociale en economische uitdagingen worden opgelost met technische middelen en grondstofefficiëntie. De focus ligt hier op het optimaliseren van het grondstofgebruik door automatisering. Er zijn veel publiek-private partnerschappen die zich bezighouden met de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Er is een aantal duidelijke voordelen voor private ondernemingen om duurzame oplossingen te ontwikkelen, zoals het omscholen van medewerkers die in scope zijn voor een andere functie en ‘duurzame’ ontwikkelingsprojecten.

Duurzaam ondernemerschap
Er is een fundamenteel begrip ontstaan van het belang van duurzame oplossingen en dit begrip wordt gebruikt om complexe ecologische problemen op te lossen. Overheden stimuleren duurzaamheidsinitiatieven en vervullen een proactieve rol bij het beschermen van hun burgers. Innovatie is voornamelijk gericht op de uitdagingen die zijn ontstaan als gevolg van de schaarste van grondstoffen, zoals het optimaliseren van de lucht- en waterkwaliteit en het behoud van fossiele-brandstofreserves. De uitdaging is ook voor de toekomst van FM om efficiënter met grondstoffen om te gaan. Dit leidt tot nieuwe bedrijfskansen. Holistische gezondheidszorg, ouderenzorg en traditionele onderwijsinstellingen worden versterkt.

Gefragmenteerde wereld
Lokale gemeenschappen zijn de baas over hun beïnvloedingssfeer en gaan hun eigen weg. Bedrijfswaarden benadrukken het belang van productiviteit, volume en meetgeoriënteerde methodes, maar veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan een persoonlijke benadering. Er heerst scepsis over technologische oplossingen. Rijkdom is voorbehouden aan een kleine elite. De markt is nog niet doordrongen van arbeidsbesparende technologieën omdat de lonen laag blijven.

actueel
22-12-2017 09:12

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...