Tool om verplichtingen rond energiebesparing te controleren

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Dit kan sinds kort met de online Wetchecker Energiebesparing. Onafhankelijk en niet-commercieel.

De tool is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De Wetchecker Energiebesparing geeft niet alleen een geïntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing, maar laat ook in heldere taal zien hoe je daaraan als ondernemer kunt voldoen. Dit is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer. Met de Wetchecker Energiebesparing doorlopen ondernemers in vijf minuten een aantal meerkeuzevragen. Daaruit volgt een advies dat past bij hun energieverbruik, de omvang en omzet van hun organisatie. Het mooie is dat de tool de regelingen van de betrokken ministeries combineert. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven. De Wetchecker Energiebesparing verwijst daarbij naar relevante, juridische informatie om verder te oriënteren.

actueel
23-11-2017 10:11

Best bekeken

Verleiden met Workplace Nudging

Tegenwoordig zijn huisvestingstrajecten vaak langlopende veranderprocessen. Het hele traject van visie, budget en ontwerp tot en met de uiteindelijke verhuizing duurt maanden, soms zelfs jaren. Vervolgens blijkt het dan nog eens erg tijdsintensief te zijn om medewerkers mee te krijgen in het ...

School uit / natuurlijk materiaal

Nieuwsbron: Eindhovensdagblad Gebruikt: N (klik op N om status in J te veranderen, Item verhuist naar archief) Foto: Datum: 2005-09-08 16:37:56 356 School uit/ natuurlijk materiaal De nieuwbouw van het Novalis College isrientati geheel ...