Tool om verplichtingen rond energiebesparing te controleren

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Dit kan sinds kort met de online Wetchecker Energiebesparing. Onafhankelijk en niet-commercieel.

De tool is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De Wetchecker Energiebesparing geeft niet alleen een geïntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing, maar laat ook in heldere taal zien hoe je daaraan als ondernemer kunt voldoen. Dit is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer. Met de Wetchecker Energiebesparing doorlopen ondernemers in vijf minuten een aantal meerkeuzevragen. Daaruit volgt een advies dat past bij hun energieverbruik, de omvang en omzet van hun organisatie. Het mooie is dat de tool de regelingen van de betrokken ministeries combineert. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven. De Wetchecker Energiebesparing verwijst daarbij naar relevante, juridische informatie om verder te oriënteren.

actueel
23-11-2017 10:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...