Trends hebben gevolgen voor schoonmaak

VSR en SSK hielden onlangs de jaarlijkse Controleurs-/Inspecteursdag. De opkomst in Hotel Utrecht in Bunnik was groot. De ontmoeting tussen gelijkgestemde deskundigen leidde tot interessante discussies en gesprekken over het inventariseren en controleren van gebouwen.

VSR koos voor het onderwerp ‘Hoe beïnvloeden inrichtingstrends gebouwinventarisatie?’ Kantoren worden de laatste jaren anders ingericht. Trends in materialen en kantoorinrichting hebben gevolgen voor de schoonmaak en dus ook voor het meten van de afgesproken schoonmaakkwaliteit. Ten behoeve van een meting volgens het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS), moet daarvoor eerst het gebouw worden geïnventariseerd. En daar kunnen in nieuwe gebouwen met kantoortuinen, ander materiaalgebruik en moderne inrichting, verschillen bij de inventarisatie ontstaan. Een muur is niet altijd meer één muur. En dat een kraan óp de wastafel is bevestigd, is ook niet meer vanzelfsprekend.

Steeds vaker komen kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs daardoor tot verschillende observaties, wanneer zij ten behoeve van het meten van de schoonmaakkwaliteit een gebouw inventariseren en/of controleren. Oók in eenzelfde gebouw met gelijk schoonmaakprogramma. Bij VSR rees daarom de vraag: Kijken we nog wel op dezelfde manier naar een gebouw? De uitsmijter was een foto van een één lockerkast met 35 deurtjes, verdeeld over zeven segmenten. Hoe neem je dit op in je inventarisatie? Een kwestie van interpretatie. De zaal mengde zich met ieder voorbeeld actiever in de discussie.

actueel
13-03-2018 13:03

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...