Twee weken verlies door trage computers

Belgische ambtenaren verkwanselen jaarlijks veertien werkdagen door ICT-problemen. Dit blijkt uit een enquête onder 3.500 werknemers. In Nederland is dit al niet beter. Volgens een eerdere studie van de Universiteit Twente gaat ruim acht procent van onze werktijd verloren door haperende ICT. Dit zijn toch bijna twee werkdagen per (fulltime) werknemer per maand. Dit kost het bedrijfsleven 19 miljard euro per jaar.  

Volgens het Nederlandse onderzoek zijn niet werkende computers de grootste frustratie van werknemers. Volgens de onderzoekers is een van de problemen dat we onszelf op het gebied van computerskills overschatten. Zij pleiten er dan ook voor dat werknemers bijgeschoold moeten worden op het gebied van digitale vaardigheden, zodat ICT-problemen makkelijker door henzelf verholpen kunnen worden en werknemers handiger worden in het gebruik van computers en andere apparatuur. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die de afgelopen drie jaar een ICT-opleiding volgde hierdoor dagelijks gemiddeld 33 minuten tijdwinst boekten. Harald de Vries is programmamanager bij European Computer Driving License (ECDL) en herkent de resultaten uit het onderzoek. ECDL geeft trainingen om werknemers te leren beter met hardware en software om te gaan. ,,Uit onze onderzoeken blijkt ook dat veel mensen hun digitale vaardigheden overschatten. Ze zijn er enthousiast over, maar als we het dan gaan toetsen, blijkt de kennis erg tegen te vallen.’’ En hierdoor gaat er veel kostbare tijd verloren, zegt De Vries. ,,Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook als burger. De wereld digitaliseert, daarom is het belangrijk je digitale vaardigheden te blijven ontwikkelen. Dit scheelt je uiteindelijk enorm veel tijd en het is ook essentieel op het gebied van veiligheid. Nu herkennen veel mensen phishingmails bijvoorbeeld niet.’’

actueel
03-07-2018 10:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...