Universiteit Utrecht streeft naar CO2 neutrale bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht streeft naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaatdoelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit.

Om de verdere verduurzaming van de energieopwekking vorm te geven, is onlangs de ‘Toekomstvisie verduurzaming energievoorziening’ opgesteld. Deze visie leidt ertoe dat de universiteit inzet op een zogeheten WKO-max strategie: bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Universiteit Utrecht wordt voor de warmte- en koudevoorziening WKO toegepast.

Daarnaast is besloten maximaal in te zetten op duurzame energieopwekking op gebouwen en op eigen terrein. De Universiteit Utrecht is hiermee koploper als het gaat om het vormgeven van de energietransitie naar duurzame energie. De WKO Duurzaamheid Award, die de Universiteit Utrecht in 2017 van het gebruikersplatform bodemenergie mocht ontvangen, is daar een uiting van.

actueel
13-04-2018 09:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...