Universiteit Utrecht streeft naar CO2 neutrale bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht streeft naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaatdoelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit.

Om de verdere verduurzaming van de energieopwekking vorm te geven, is onlangs de ‘Toekomstvisie verduurzaming energievoorziening’ opgesteld. Deze visie leidt ertoe dat de universiteit inzet op een zogeheten WKO-max strategie: bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Universiteit Utrecht wordt voor de warmte- en koudevoorziening WKO toegepast.

Daarnaast is besloten maximaal in te zetten op duurzame energieopwekking op gebouwen en op eigen terrein. De Universiteit Utrecht is hiermee koploper als het gaat om het vormgeven van de energietransitie naar duurzame energie. De WKO Duurzaamheid Award, die de Universiteit Utrecht in 2017 van het gebruikersplatform bodemenergie mocht ontvangen, is daar een uiting van.

actueel
13-04-2018 09:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...