Universiteit Utrecht streeft naar CO2 neutrale bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht streeft naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaatdoelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit.

Om de verdere verduurzaming van de energieopwekking vorm te geven, is onlangs de ‘Toekomstvisie verduurzaming energievoorziening’ opgesteld. Deze visie leidt ertoe dat de universiteit inzet op een zogeheten WKO-max strategie: bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Universiteit Utrecht wordt voor de warmte- en koudevoorziening WKO toegepast.

Daarnaast is besloten maximaal in te zetten op duurzame energieopwekking op gebouwen en op eigen terrein. De Universiteit Utrecht is hiermee koploper als het gaat om het vormgeven van de energietransitie naar duurzame energie. De WKO Duurzaamheid Award, die de Universiteit Utrecht in 2017 van het gebruikersplatform bodemenergie mocht ontvangen, is daar een uiting van.

actueel
13-04-2018 09:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...