Update vuistregels brandveiligheid

De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ heeft onlangs een inhoudelijke update gekregen. De brochure betreft een publicatie van ROCKWOOL met vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De publicatie werd in samenwerking met ARCADIS ontwikkeld.  

De brochure behandelt de brandveiligheid van constructieonderdelen. De prestatie-eisen worden toegelicht aan de hand van de gebouwfuncties wonen, gezondheidszorg, logies, kantoren, onderwijs, winkels en industrie. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit. De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ reikt tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
De volgende onderwerpen zijn toegevoegd, dan wel nader toegelicht in de meest recente versie: brandveiligheid van gevels, grote brandcompartimenten, schadebeperking en de EPBD 2018 (Energy Performance of Buildings Directive). De nieuwe versie van de brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ kan gedownload worden op: rockwool.nl/vuistregelsbrandveiligheid.

Gevel
03-12-2018 09:12

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...