Van @minvenj.nl naar @minjenv.nl: 2 miljoen euro

Het veranderen van namen van ministeries en het opnieuw verdelen van de taken tussen de departementen heeft het huidige kabinet naar schatting zo’n 31,7 miljoen euro gekost. Alleen al het wijzigen van het e-mailadres @minvenj.nl naar @minjenv.nl kostte twee miljoen euro.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Auditdienst Rijk, onderdeel van het ministerie van Financiën. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werden slechts de twee woorden omgedraaid. Het takenpakket bleef hetzelfde. Tot 2017 ging het door het leven als het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De kosten voor het omwisselen van de woorden ‘Veiligheid’ en ‘Justitie’ bedragen ruim twee miljoen euro. Het leeuwendeel van de kosten - zo’n 26,3 miljoen euro - komt voor rekening van het in 2017 opgerichte ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit ministerie bestond tot 2010, in de periode tot 2017 waren deze taken ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Het departement van Economische Zaken kreeg een langere naam met de toevoeging ‘en Klimaat’. Verder heet Infrastructuur en Milieu nu Infrastructuur en Waterstaat.

actueel
08-05-2019 10:05

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...