‘Van Nederland een circulaire economie maken’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft een persoonlijke ambitie op het gebied van circulaire economie. Ze wil van Nederland ‘een circulaire economie maken’. ,,Ik heb me daar als Kamerlid al voor ingezet en ik vind het heel mooi dat ik dat werk nu kan voortzetten als bewindspersoon.’’ Van Veldhoven heeft als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onder meer circulaire economie in haar portefeuille.

Ze roept inkopers in een interview met Deal! op om in gesprek te gaan met de markt. ,,Ga vooral niet achter je bureau bedenken hoe een circulaire uitvraag eruit zou moeten zien.’’ Volgens de staatssecretaris kan het Rijk de overgang naar een circulaire economie niet alleen. Daar zijn ook het bedrijfsleven, mede-overheden en maatschappelijke organisaties voor nodig. ,,Ik wil ze daarbij helpen. Dingen verplichten is niet altijd nodig, alleen als alle andere opties falen. Ik zet me daarom in om een van de belangrijke instrumenten voor deze circulaire economie te promoten en stimuleren, namelijk maatschappelijk verantwoord inkopen.’’

Van Veldhoven vindt het belangrijk dat de Rijksoverheid het goede voorbeeld geeft en dat zij zelf een koploper is voor verduurzaming. ,,Vanuit mijn ministerie doen we dat door een eigen MVI-actieplan en ons eigen duurzaamheidsverslag. Ik wil daar de komende jaren meer mooie resultaten aan toevoegen. Rijksbreed werk ik daarbij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de Rijksinkoop coördineert. De vraag of de doelen gehaald worden, komt eigenlijk wat te vroeg. Via de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, die in mei verschijnt, geeft mijn collega van BZK elk jaar inzicht in de voortgang op de doelen.’’

 

actueel
26-02-2018 10:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...