‘Van zooi naar mooi’

Rotterdam wil de hoeveelheid afval die de stad produceert over tien jaar tijd met de helft verminderen. Dat staat in het programma ‘Van Zooi naar Mooi’.

In Rotterdam wordt nu veertien procent van het afval verbrand. Daarom gaat Rotterdam de inzameling van huiselijk gft-afval uitbreiden, onder andere in hoogbouw, en gaat men van oude pro-ducten weer bruikbare nieuwe maken. In ziekenhuizen komen er medicijnfilters waarmee voorkomen wordt dat medicijnresten in het oppervlaktewater belanden. Ook wil de stad in 2030 het grondstoffengebruik halveren. Met deze stimuleringsmaatregelen denkt de havenstad 3500 tot 7000 nieuwe banen te creëren.

„Over tien jaar gebruikt Rotterdam de helft minder grondstoffen. Mijn ambitie is om Rotterdam zo snel mogelijk afvalvrij te maken. Daarmee dragen we bij aan een schone planeet en een toekomstgerichte economie“, aldus wethouder Bonte tegen Binnenlands Bestuur. De vier belangrijkste sectoren waar het circulaire programma zich de komende jaren op richt zijn de bouw, groene stromen, consumptiegoederen en zorg. Meer dan zestig procent van het Rotterdamse afval komt uit de bouwsector.

actueel
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...