Veel mis bij hotelschoonmakers

Er is nog veel mis met de arbeidsomstandigheden van schoonmakers die werken in de horecasector. Bij het Meldpunt misstanden hotelschoonmakers van Vakbond CNV zijn meer dan 100 klachten binnengekomen. Inspectie SZW controleert de sector ook in 2018 op overtredingen.  

Bij het meldpunt voor hotelschoonmakers van vakbond CNV zijn inmiddels meer dan 100 klachten binnengekomen. De meldingen hebben betrekking op meer dan 1.000 werknemers in de schoonmaakbranche die te maken hebben met ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. Het meldpunt is een uitbreiding van het meldpunt dat eind vorig jaar werd geopend naar aanleiding van misstanden bij een grote landelijke hotelketen. Werknemers hebben vooral klachten over de hoge werkdruk, lange werktijden, gebrek aan pauzes en het feit dat het halen en bijvullen van werkkarren in eigen tijd moet gebeuren. Ook worden werknemers nog steeds betaald per kamer en er zou onderbetaling plaatsvinden.
In het Jaarplan 2018 van Inspectie SZW kondigt de inspectie aan in welke sectoren en branches op welke arborisico’s wordt gecontroleerd. Zo is er een programma gericht op de schoonmaakbranche. In 2018 gaat de aandacht vooral naar hotelschoonmaak en schoonmaak in de horeca. De grootste arbosrisico’s zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van de arbeidstijden. 

Arbo
10-09-2018 14:09

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...