Veel mis bij hotelschoonmakers

Er is nog veel mis met de arbeidsomstandigheden van schoonmakers die werken in de horecasector. Bij het Meldpunt misstanden hotelschoonmakers van Vakbond CNV zijn meer dan 100 klachten binnengekomen. Inspectie SZW controleert de sector ook in 2018 op overtredingen.  

Bij het meldpunt voor hotelschoonmakers van vakbond CNV zijn inmiddels meer dan 100 klachten binnengekomen. De meldingen hebben betrekking op meer dan 1.000 werknemers in de schoonmaakbranche die te maken hebben met ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. Het meldpunt is een uitbreiding van het meldpunt dat eind vorig jaar werd geopend naar aanleiding van misstanden bij een grote landelijke hotelketen. Werknemers hebben vooral klachten over de hoge werkdruk, lange werktijden, gebrek aan pauzes en het feit dat het halen en bijvullen van werkkarren in eigen tijd moet gebeuren. Ook worden werknemers nog steeds betaald per kamer en er zou onderbetaling plaatsvinden.
In het Jaarplan 2018 van Inspectie SZW kondigt de inspectie aan in welke sectoren en branches op welke arborisico’s wordt gecontroleerd. Zo is er een programma gericht op de schoonmaakbranche. In 2018 gaat de aandacht vooral naar hotelschoonmaak en schoonmaak in de horeca. De grootste arbosrisico’s zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van de arbeidstijden. 

actueel
10-09-2018 14:09

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...