Vegetarisch lunchen op Erasmus Universiteit

Vleesbeleg blijft mogelijk, maar dit moet dan speciaal aangegeven worden bij de bestelling. Alle faculteiten van de Erasmus Universiteit hebben zich immers aangesloten bij een initiatief van de Universiteitsraad om voortaan standaard vegetarische lunches te serveren. De verandering is van toepassing op lunches die besteld worden voor bijvoorbeeld vergaderingen. Het geldt niet voor het eten in kantines of horeca op de campus.  

Tot nu toe werkte het zo dat cateraar Vitam bij een lunchbestelling automatisch verschillende soorten beleg leverde, zoals kaas en vleeswaren. Vegetarische en veganistische lunches waren ook al mogelijk, maar dat moest speciaal worden aangegeven bij de bestelling. Dit is nu andersom. De kersverse rector magnificus Rutger Engels juichte het initiatief toe. ,,Het lijkt misschien een kleine verandering, maar het gaat om normsetting. Volgende generaties studenten krijgen hier mee dat vegetarisch eten de norm is.’’ De Universiteitsraad pakte het idee om vegetarische lunches in te voeren over van de Erasmus School of Economics, waar ze zelfs nog een stapje verder gaan. Gedragseconoom Jan Stoop pleitte daar succesvol voor veganistische lunches, tenzij expliciet anders aangegeven. Zo ver gaat de rest van de universiteit niet. Binnen de Universiteitsraad was daar geen draagvlak voor. Stoop: ,,Aan de ene kant is het goed dat er een stap wordt genomen om vleesconsumptie te minderen. Elk stapje helpt. Aan de andere kant vind ik het een gemiste kans, omdat vegetarisch eten een veel grotere belasting op het milieu veroorzaakt dan veganistisch eten.’’

actueel
06-07-2018 12:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...