Verborgen kosten en gebreken voor thuiswerkers

Door de stijgende brandstofprijzen - olie en benzine worden steeds schaarser - wordt het ritje naar kantoor steeds kostbaarder. Alleen al voor de portemonnee is regelmatig thuiswerken daarom aantrekkelijk. Voor zzp’ers zijn er daarnaast ook tal van flexwerklocaties in de omgeving die uitkomst kunnen bieden. Maar zowel daar als thuis maak je wel degelijk kosten en ergonomisch is het thuis behelpen.  

Per saldo neemt het aantal mensen dat als zelfstandig ondernemer werkt ieder jaar toe. Sinds 2003 kwamen er bijna een miljoen werkenden bij, maar verdwenen meer dan 250.000 vaste banen. Steeds meer mensen vinden hun weg naar flexwerklocaties om daar aan hun bedrijf te werken. Ook zien steeds meer grotere bedrijven de voordelen van het gebruik van een flexwerklocatie voor hun werknemers.
Het lijkt op het eerste gezicht misschien het meest voordelig om thuis je werkplek te creëren, maar daar kleven een aantal belangrijke nadelen aan. Niet alleen zijn er ‘verborgen’ kosten verbonden aan thuiswerken, zoals energie, ook zijn er belangrijke nadelen op ergonomisch gebied. De eetkamerstoel is niet gemaakt om lang op te werken en de bank al helemaal niet. Natuurlijk kun je investeren in een goede bureaustoel. Ook een laptophouder heeft een positief effect op je houding, waarmee je nekklachten voorkomt. Dat betekent echter wel dat je een aantal (flinke) investeringen zult moeten doen om jouw thuiskantoor geschikt te maken om er langere tijd te kunnen werken.  

Naast de investeringen die gepaard gaan met het inrichten van een thuiskantoor, kun je ook geld mislopen door thuis aan de slag te gaan. Volgens onderzoek van VWork raakt een groot deel van de mensen die thuis werken afgeleid door bijvoorbeeld films, tv of videogames. Ook doet een groot deel soms een dutje. Dat betekent verlies van effectiviteit en kost dus geld. Uit een recente poll van ZZP Barometer, ingevuld door bijna 200 zzp’ers, bleek dat een derde zich inderdaad beter op een flexwerkplek kan concentreren dan thuis.

Bureaus
11-12-2018 16:12

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...