Verduurzaming bestaande bouw speerpunt DGBC

Dutch Green Building Council is de grootste en meest brede netwerkorganisatie in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen. De organisatie heeft een achterban van zo’n vierhonderd participanten uit de bouw- en vastgoedsector. Sinds kort is Rutger Schuur de nieuwe voorzitter, Hij vertelt onder meer over de komende uitdagingen.

,,De impact van het klimaatprobleem is groot’’, aldus Schuur, in het dagelijks leven directeur Commercial Banking Clients bij ABN AMRO. ,,De ontdekking dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor veertig procent van alle CO2-uitstoot is echt een eyeopener geweest. De bouw- en vastgoedsector kan deze uitstoot beperken door middel van verduurzaming. Dit voelt, vanuit de rol die ik heb, als een grote verantwoordelijkheid. Het begon allemaal vanuit een business case, maar ik ben gepassioneerd geraakt door de impact die we kunnen maken als bouw- en vastgoedsector.” Schuur ziet dat steeds meer partijen actief worden op het gebied van verduurzaming van het vastgoed. ,,Netwerken, kennisdeling, inspiratie opdoen; partijen helpen elkaar. Ze willen samen die verduurzamingsslag maken. Met DGBC proberen wij alle belemmeringen weg te nemen en hen te ondersteunen waar mogelijk. Wij delen heel actief kennis tussen partijen en vervullen hiermee een netwerkrol tussen verschillende schakels in de keten. Zeker in de ontwikkeling van de techniek is het belangrijk om van elkaar te kunnen leren. We proberen partijen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.” Volgens de nieuwe voorzitter ligt er een grote klus voor Nederland wat betreft het verduurzamen van de bestaande bouw. ,,Ruwweg de helft van de gebouwen in Nederland heeft nog geen groen label. Mede dankzij het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs is het belangrijk dat er een versnelling komt in die verduurzaming. De maatschappelijke en politieke aandacht groeit. Gebruikers vinden het steeds belangrijker dat ze in een duurzaam gebouw zitten. Bovendien gaat duurzaamheid ook bij financierders en taxateurs een steeds grotere rol spelen. En uiteraard neemt de overheid steeds meer maatregelen.’’ Dutch Green Building Council maakte de certificering geschikt voor de Nederlandse wet- en regelgeving. Inmiddels is het in de bouw- en vastgoedsector hét duurzaamheidskeurmerk geworden. Schuur is positief over de beweging die hij de afgelopen jaren ervaren heeft, maar ziet ook de grote stappen die nog genomen moeten worden. ,,Duurzaamheid in vastgoed is maatschappelijk geaccepteerd, staat op de politieke agenda en is door het bedrijfsleven omarmd. Dat zijn al grote stappen. Het is belangrijk dat alle partijen die iets kunnen bijdragen dit ook doen. En dat is waar wij met DGBC het voortouw in willen nemen.’’  

actueel
21-12-2017 11:12

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...